Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοινώνει τη νέα δράση «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών & άνω με έμφαση στις Γυναίκες» με στόχο την ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας, ιδιαίτερα για τις άνεργες γυναίκες τους μακροχρόνια άνεργους & τους άνεργους μεγαλύτερων ηλικιών, των οποίων η διαρκής kai επί μακρόν απομάκρυνση από την εργασία για οικογενειακούς ή άλλους λόγους δυσχεραίνει την πιθανότητα επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις kai γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής και Πειραιά.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά την διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου (Γρ. Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας) καθημερινά 9:00- 14:00 στα τηλέφωνα 2132047343-2132047273 & στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Παιδείας-Νεολαίας & Απασχόλησης Κο Μάνο Πετούση 2132047291Ο

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΜΑΝΟΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ