Χαϊδάρι: Δικαίωση πολίτη εναντίον της συστηματικής και ανεπαρκώς αιτιολογημένης κοπής δέντρων

  Ο συμπολίτης Λάζαρος Υφαντίδης κοινοποιεί στην εφημερίδα μας απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά την συστηματική κοπή δέντρων στην πόλη μας με την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από προσφυγή του.  Συγκεκριμένα, ακυρώνεται η απόφαση του Δ.Σ. Χαϊδαρίου, που αφορά στην κοπή των επικίνδυνων προς πτώση δένδρων και κλαδιών στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Χαϊδάρι: Δικαίωση πολίτη εναντίον της συστηματικής και ανεπαρκώς αιτιολογημένης κοπής δέντρων.