Λ. Αθηνών: Μεγάλη μείωση κυκλοφοριακού φόρτου, σημαντική αύξηση ταχύτητας

Ορατή με το μάτι του καθημερινού χρήστη είναι η μείωση της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την τελευταία τριετία. Την εμπειρική αυτή παρατήρηση έρχεται να επιβεβαιώσει και εργασία ειδικών επιστημόνων* του Κέντρου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας Αττικής, που υπάγεται στην Περιφέρεια Αττικής, το οποίο επιβεβαιώνει ότι η κρίση αλλάζει άρδην τα κυκλοφοριακά δεδομένα στην περιοχή μας. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Λ. Αθηνών: Μεγάλη μείωση κυκλοφοριακού φόρτου, σημαντική αύξηση ταχύτητας.