Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Παπαδέα σας προσκαλεί στην εκδήλωση Επαγγελματικού
Προσανατολισμού Σπουδές + Καριέρα την οποία διοργανώνει το Σάββατο 29/5 στις 17:00

Η εκδήλωση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας zoom και θα έχει τη μορφή webinar.

Ο σύνδεσμος συμμετοχής είναι ο: https://us02web.zoom.us/j/82969013439

Ταυτόχρονα, θα γίνει αναμετάδοση μέσω της σελίδας facebook Φροντιστήρια Παπαδέα
Θα αναπτυχθούν τα θέματα:
 Νέο Σύστημα Εισαγωγής στα ΑΕΙ
 Πανόραμα Σχολών και Τμημάτων.
 Οι ΧΡΥΣEΣ Σχολές
Κατά τη διάρκεια του ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ θα προσφερθούν δωρεάν δύο Οδηγοί Σπουδών σε κάθε συμμετέχοντα.

Μαθητές και γονείς θα έχουν επίσης την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις και να καλύψουν όποιες απορίες έχουν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΔΕΑ