Δήμος Χαϊδαρίου

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Ο Δήμος Χαϊδαρίου υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων ότι υποχρεούνται μέχρι τις 30 Απριλίου να προχωρήσουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους για την αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς (ΦΕΚ Β 1301 – 18/3/2022).

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων κλαδιών, κλάδεμα των δέντρων από το έδαφος και μέχρι ύψους τουλάχιστον 1,50 μ., απομάκρυνση κάθε καύσιμης ύλης από το έδαφος (φύλλα, ξερά χόρτα, άλλα εύφλεκτα αντικείμενα).

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός από τους υπόχρεους, ο Δήμος θα προχωρήσει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό του οικοπέδου και θα επιβάλλει στους υπόχρεους το προβλεπόμενο πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του νόμου 3463/2006.