Σάββατο 18 Μαΐου, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Δάσος, 21.00.