Το νέο πρότυπο H&W CERT κριτηρίων συμμόρφωσης στον τομέα της Εστίασης, αναφορικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια των συνδαιτυμόνων και πελατών εν γένει, σε δραστηριότητες μαζικής εστίασης ή προσωποποιημένης εξυπηρέτησης που ανέπτυξε η Swiss Approval International αποτελεί την απόλυτη καινοτομία για τις επιχειρήσεις του κλάδου που θέλουν να ατενίζουν με σιγουριά τη νέα πραγματικότητα που ξεδιπλώνεται μπροστά μας. 

Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του προτύπου H&W CERT της Swiss Approval για την Ελληνική Αγορά, έχουν εκχωρηθεί στον ΠΑΣΚΕΔΙ, οποίος θα δώσει την δυνατότητα στα μέλη του, προνομιακά να υιοθετήσουν το εν λόγω πρότυπο οργάνωσης των επιχειρήσεων εστίασης, διασφαλίζοντας ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το ΠΑΣΚΕΔΙ δεσμεύεται να διαθέσει το πρότυπο και σε μη μέλη του, διότι το ζητούμενο σήμερα είναι η πετυχημένη «επόμενη μέρα» για όλους, και όχι η περιχαράκωση της πληροφορίας και της προόδου του κλάδου.

Το H&W CERT, Αποτελεί μια σημαντική καινοτομία στην αλυσίδα της Βιομηχανίας τροφίμων, στοχεύοντας στην ορθολογική υιοθέτηση των μέτρων προστασίας έναντι μεταδοτικών νοσημάτων καθώς και στην ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνονται.

H&W CERTIFICATION – Στοχεύοντας στην Ασφάλεια της Εστίασης

Η πρόσφατη πανδημία του Covid-19, δεν αποτελεί φυσικά μια τροφιμογενή ασθένεια, αλλά μια μεταδιδόμενη νόσο που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ειδικότερα σε κλειστά περιβάλλοντα, με συνωστισμό και έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Προσθέτοντας σε αυτό το επιβαρυμένο περιβάλλον και την ανάγκη για ασφαλές τρόφιμο σε όλη την αλυσίδα παρασκευής και σερβιρίσματος, αντιλαμβάνεται πλέον ο καθένας, την μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο τομέας της εστίασης σήμερα αλλά και στο μέλλον.

Τα κριτήρια συμμόρφωσης, όπως αυτά περιγράφονται στο πρότυπο H&W CERT της Swiss Approval, αποτελούν μια καινοτόμο προσέγγιση και εργαλείο εκτίμησης της συμμόρφωσης, το οποίο αποτελεί και την βάση ριζικών αλλαγών στην καθημερινότητα των μονάδων εστίασης.

 Ο ορισμός ενός νέου ρόλου του λεγόμενου «H&W Manager» ο οποίος θα επικαλύπτει και τις δραστηριότητες του «Food Business Operator» όπως ήδη προβλέπεται, είναι το πρόσωπο που θα αναλάβει τον συντονισμό τόσο των διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας του τροφίμου, αλλά και την «επιδημιολογική επαγρύπνηση» που απαιτεί ο ρόλος αυτός. Ένα νέο είδος υπηρεσιών σε μόνιμη και καθημερινή βάση είναι πλέον απαίτηση του νέου περιβάλλοντος ασφάλειας που επιδιώκεται μέσα από την υλοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου H&W CERT.

 Ο σκοπός του προτύπου «H&W CERT» Σχήματος Πιστοποίησης, είναι ακριβώς η διασφάλιση των 2 στόχων όπως περιγράφονται παρά κάτω:

  • Τήρηση του κανονισμού HACCP για την ασφάλεια των τροφίμων.
  • Επιδημιολογική επαγρύπνηση και πρόληψη, στα πλαίσια εφαρμογής του λεγόμενου White Process.

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ H&W CERTIFICATION

1) Την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επέκταση της λειτουργίας τους σε υπαίθριους χώρους

2) Την τήρηση των επιθυμητών αποστάσεων μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων αλλά και την κατάλληλη διάταξη τους, ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή “συγχρωτισμού” των πελατών μεταξύ διαφορετικών τραπεζιών. Με αυτή την προϋπόθεση, μπορεί να αυξηθεί και ο αριθμός των προβλεπόμενων ατόμων ανά τραπέζι. Η χωροθεσία αυτή θα πρέπει όμως να παραμένει σταθερή και καταχωρημένη στα αρχεία της επιχείρησης, σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων.

3) Σε περίπτωση δυνατότητας χρήσης και ημιυπαίθριου ή εσωτερικού χώρου θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα επαρκούς εξαερισμού και διαρκούς ανανέωσης του αέρα, όπως και η πρόβλεψη για την παρουσία συγκεκριμένου, μέγιστου αριθμού ατόμων, (πελατών και εργαζομένων) ανά τ.μ. 

4) Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προσδιορίσει «τα κρίσιμα σημεία ενδεχόμενου συνωστισμού» και να λάβει τα ανάλογα πρακτικά και κοινής λογικής μέτρα αποφυγής του. Στις μεγάλες μονάδες εστίασης, όπου στους χώρους προετοιμασίας ή στην αλυσίδα διάθεσης των γευμάτων απασχολείται συνήθως μεγάλος αριθμός εργαζομένων, θα πρέπει να αναδιοργανωθούν οι εργασίες και η ροή των χειρισμών κατά μικρές ομάδες, ώστε και σε περίπτωση, ακόμη, εμφάνισης ενός κρούσματος μεταξύ του προσωπικού, να είναι ευκολότερη η ιχνηλάτηση και να μην διακόπτεται η γραμμή παραγωγής και η λειτουργία της επιχείρησης. (WHO, COVID-19 and food safety: guidance for food businesses, 7 April 2020). Ένα δεύτερο σημείο πιθανού «συνωστισμού» μπορεί να αποτελεί η είσοδος του καταστήματος, στην οποία είναι αναγκαίο να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις μεταξύ των πελατών και η αυστηρή τήρηση της χωροθεσίας και της τοποθέτησης τους σε συγκεκριμένα τραπεζοκαθίσματα, χωρίς τη δυνατότητα αλλαγής, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο. Προκύπτει επομένως η ανάγκη ορισμού από τη Διεύθυνση της επιχείρησης ενός υπευθύνου, ο οποίος θα έχει την ευθύνη «υποδοχής και τακτοποίησης» των πελατών, αλλά και τη συνολική εποπτεία τήρησης των συγκεκριμένων μέτρων. Για τις μικρές επιχειρήσεις ο ρόλος αυτός μπορεί να συμπίπτει με αυτόν που κατά τον νόμο ορίζεται ως υπεύθυνος ή τον «food business operator», σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) 178/2002.

5) Η λειτουργία κάθε επιχείρησης μαζικής εστίασης θα πρέπει να διασφαλίζει τη δυνατότητα ιχνηλάτησης των στενών επαφών ενός πιθανού κρούσματος, είτε πρόκειται για εργαζόμενο, ή πελάτη, ή προμηθευτή, ή άλλο φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται την επιχείρηση. Η δυνατότητα αυτή μπορεί και πρέπει να στοιχειοθετείται μέσω της συγκρότησης αρχείων (registers) και μέσω της «τυποποίησης» των χειρισμών και των μετακινήσεων των εργαζομένων μέσα στο χώρο, ώστε να τηρούνται κατά το δυνατό οι απαιτούμενες μεταξύ τους αποστάσεις και ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τ.μ. Τα αναγκαία επιπλέον αρχεία που υποχρεούται να τηρεί μια επιχείρηση εστίασης είναι: [α]. Ένα αρχείο με τα ονόματα και τα τηλέφωνα των πελατών, καθημερινά και ανά τραπέζι, μαζί με το αντίστοιχο όνομα ή τα ονόματα των εργαζομένων που συμμετείχαν στο σερβίρισμα και γενικότερα σε όλα τα στάδια παρασκευής και μεταφοράς του γεύματος. Είναι σημαντικό να καθιερωθεί η αποκλειστική ευθύνη σερβιρίσματος συγκεκριμένων τραπεζιών από συγκεκριμένα άτομα του προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση οι πελάτες δικαιούνται να πάρουν φεύγοντας τα πλήρη στοιχεία του “υπευθύνου”, και τηλέφωνο επικοινωνίας. [β]. Ένα δεύτερο αρχείο με τα προβλεπόμενα ιατρικά δεδομένα των εργαζομένων (επιπλέον των υγειονομικών πιστοποιητικών που απαιτεί ο νόμος), υπό μορφή ημερολογίου υγείας, όπου μπορούν να καταγράφονται οι άδειες ασθένειας, πιθανά ήπια ή σοβαρότερα υποκειμενικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια της εργασίας ή οποιαδήποτε άλλη ιατρικού χαρακτήρα πληροφορία επιθυμεί να δηλώσει ο εργαζόμενος .[γ]. Ένα τρίτο αρχείο με τα πλήρη στοιχεία όλων όσων επισκέπτονται καθημερινά ή σε τακτά χρονικά διαστήματα την επιχείρηση. (προμηθευτές, delivery, κλπ)

6) Οι καθιερωμένοι κανόνες και τα μέτρα προσωπικής υγιεινής του προσωπικού αποτελούν τη βασικότερη προϋπόθεση για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού, μέσω μολυσμένων επιφανειών ή ακάθαρτων χεριών, ή αντικειμένων, ή των πρώτων υλών ή των συσκευασιών των τυποποιημένων τροφίμων. Η χρήση του συνιστώμενου εξοπλισμού προσωπικής προστασίας (PPE), δηλαδή μάσκα και γάντια, μπορεί πράγματι να μειώσει τον κίνδυνο μετάδοσης, αλλά μόνο στο βαθμό που χρησιμοποιείται σωστά, δηλαδή συχνή αλλαγή μάσκας, απολύμανση γαντιών στο τέλος κάθε διαδικασίας χειρισμού τροφίμων ή αλλαγή γαντιών όταν παρεμβάλλονται χειρισμοί διαφορετικοί από αυτούς που αφορούν την παρασκευή ή την επαφή με τρόφιμα ή γεύματα κλπ. Το σχολαστικό και συχνό, όμως, πλύσιμο των χεριών αποτελεί την πιο προστατευτική και αποτελεσματική ασπίδα στη διάδοση του ιού μέσα στο εργασιακό περιβάλλον.

7) Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα για covid-19 ή αποδεδειγμένα έχει μολυνθεί από τον ιό,η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει ένα σχέδιο «άμεσης δράσης», ενημερώνοντας τηλεφωνικά και θέτοντας σε «κατ’ οίκον» απομόνωση τις στενές επαφές του στο εργασιακό περιβάλλον. Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα κατά τη διάρκεια της εργασίας του θα πρέπει άμεσα να απομακρυνθεί ή να απομονωθεί προσωρινά έως την αποχώρησή του σε έναν ιδιαίτερο χώρο.

8) Όλοι οι κανόνες «ορθής υγιεινής πρακτικής» και η πιστή εφαρμογή του συστήματος HACCP (αναλόγως του μεγέθους και του τύπου της επιχείρησης) θα πρέπει να ενισχυθούν και να επικαιροποιηθούν στα πλαίσια της σημερινής πραγματικότητας.

9) Τόσο οι ιδιοκτήτες, όσο και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν κατάλληλα, σε συνεργασία με τους επαγγελματικούς ή τους κλαδικούς τους φορείς ή τις αρμόδιες Υγειονομικές αρχές.

10) Ιδιαίτερης σημασίας και υγειονομικής αξίας είναι η πιστή εφαρμογή των πρωτοκόλλων απολύμανσης και καθαρισμού, όλων των χώρων, παρασκευής γευμάτων, αποθήκευσης, αποδυτηρίων προσωπικού, κοινόχρηστων χώρων υγιεινής κλπ. Επίσης η συστηματική απολύμανση επιφανειών συχνής και μαζικής χρήσης, όπως πόμολα, λαβές, κλπ.

11) Η «επιδημιολογική επαγρύπνηση» , όπως εκφράζεται μέσα από τα παραπάνω 10 μέτρα του προτύπου H&W CERT, μπορεί να συντελέσει στον ταχύτερο βηματισμό για το άνοιγμα των χώρων μαζικής εστίασης με ασφάλεια για επισκέπτες και προσωπικό και εμπιστοσύνη για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας μετάδοσης του covid-19.

Επικοινωνία – Contact Us