ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Τι από όλα αυτά έχει κάνει ο Δήμος Χαϊδαρίου;

Το κράτος έχει διαπιστώσει ότι ένα από τα πιο σοβαρά κενά στην αντιπυρική ετοιμότητα εντοπίζεται στους Δήμους. Είναι γνωστό ότι πολλές φωτιές ξεκινούν από την άκρη δρόμων όπου δεν έχει γίνει χορτοκοπή, από παρατημένη οργανική ύλη και σκουπίδια σε σημεία που δεν πρέπει κοκ. Πόσες φορές δεν έχουμε δει δήμους (και τον δικό μας) να καλούν ιδιοκτήτες οικοπέδων να κόψουν τα ξερά χόρτα, ενώ ο ίδιος Δήμος αμελεί την έγκαιρη (έχει σημασία αυτό) φροντίδα δικών του χώρων; Η συνήθης δικαιολογία είναι η έλλειψη πόρων.

Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο “Υλοποίησης έργων πρόληψης αντιπυρικής προστασίας”, κατανέμει στους Δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) ποσό ύψους 16.910.000 για την κάλυψη αποκλειστικά δράσεων πυροπροστασίας*, κατόπιν συνεννόησης με τις πυροσβεστικές και δασικές υπηρεσίες, γνωστοποιώντας άμεσα τα σχετικά έργα/ενέργειες στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Δηλαδή για τη δράση αυτή, τύπου fast trakc, δεν χρειάζονται μελέτες και άλλες χρονοβόρες διαδικασίες.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου έχει εκπονήσει σχέδιο για τη σωστή αξιοποίηση αυτού του ποσού; Σε ποια σημεία θα παρέμβει; Υπάρχει συνεννόηση με το Δασαρχείο και την Πυροσβεστική; Έχει υποβάλλει το σχέδιο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση;

Πιο συγκεκριμένα και με βάση την εγκύκλιο, με τα ποσά που αναφέρθηκαν οι Δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως: α) εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ), β) απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις, γ) εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων, δ) συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις Δασικές Υπηρεσίες, ε) υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων.

* (ΑΔΑ: 9Γ6Ξ46ΜΤΛ6-Χ2Ι)

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button