Μια “συλλογή” από τα δημιουργικά και “moto” του εκπαιδευτικού οργανισμού Παπαδέα που τελικά δίνουν και στίγμα της φιλοσοφίας τους 🙂

 

Αφιερωμένο σ΄όλους αυτούς που επιμένουν και προσπαθούν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

ΠΑΠΑΔΕΑ  Ποιοι Είναι