γράφει ο Δημήτρης Σταυρίδης, Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Χαϊδαρίου

Παρατηρήσεις και πρώτες σκέψεις πάνω στο Σχέδιο για το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου μας. Η προσωπική μου συμβολή στη διαβούλευση.

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας κάθε Δήμου (ΟΕΥ) αποτυπώνει με σαφήνεια τη διάρθρωση των Υπηρεσιών του, καθώς και τις θέσεις και τις ειδικότητες του προσωπικού που προβλέπεται να υπηρετεί σε αυτές. Καθορίζει τον αριθμό και τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και των Τμημάτων των Υπηρεσιών. Ορίζει τα προσόντα (τίτλοι σπουδών κλπ.) που απαιτούνται από τους υπαλλήλους για την κάλυψη των θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων.

 Ένας καλά σχεδιασμένος Οργανισμός, σύγχρονος, προσανατολισμένος στις πραγματικές ανάγκες του δήμου (βασισμένος τόσο στο υπηρεσιακό δυναμικό που υπηρετεί σήμερα, όσο και σε αυτό που λείπει, αλλά είναι εντελώς αναγκαίο για τη στελέχωση των Υπηρεσιών) δεν είναι απλώς ένα κείμενο δίπλα σε όλα τα άλλα.

Είναι το εργαλείο στα χέρια της Δημοτικής Αρχής, μέσω του οποίου (αν το χρησιμοποιήσει σωστά) θα μπορέσει να υλοποιήσει όλα αυτά, για τα οποία οι δημότες την εξέλεξαν. Να κρατήσει την πόλη καθαρή και πράσινη, να συντηρήσει και να βελτιώσει τις υποδομές. Να λειτουργήσει τους Παιδικούς Σταθμούς, τα Αθλητικά Κέντρα και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες. Να υποστηρίξει τον Πολιτισμό και την Παιδεία. Να διεκπεραιώσει το Τεχνικό Πρόγραμμα της και  το Πρόγραμμα Δράσης , να πραγματοποιήσει τις προγραμματισμένες Επενδύσεις. Να σχεδιάσει, να  οργανώσει, να προβλέψει, να εποπτεύσει, να συντονίσει. Και τόσα άλλα ακόμη!

Ο ισχύων Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΟΕΥ) δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αρ. 608/15-03-2013, τεύχος Β’ και αποτελεί τροποποίηση  προηγούμενου ΟΕΥ (απόφαση υπ’ αρ. 125/2012 του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου).

Ο ισχύων αυτός Οργανισμός για πολλούς λόγους είναι ξεπερασμένος και όχι λειτουργικός. Για το λόγο αυτό, εδώ και χρόνια, τόσο υπηρεσιακοί παράγοντες, όσο και ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου μας, επιμόνως ζητούσαν από τη διοίκηση του Δήμου τη σύσταση Επιτροπής για την επεξεργασία Σχεδίου ενός νέου ΟΕΥ.

Στο αίτημα μας αυτό η προηγούμενη διοίκηση αδράνησε, εφάρμοσε παρελκυστικές τακτικές και  δεν έκανε τίποτε, παρά τις περί του αντιθέτου καθησυχαστικές της διαβεβαιώσεις.

Η σημερινή διοίκηση του Δήμου προχώρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο σε σύσταση Ομάδας Εργασίας για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, από εκπροσώπους της διοίκησης, από υπηρεσιακούς παράγοντες και από εκπρόσωπο των εργαζομένων. Στην Ομάδα αυτή μέλος ήμουν και εγώ, με την υπηρεσιακή μου ιδιότητα.

Η Ομάδα Εργασίας συνεδρίασε, συζήτησε και κατατέθηκαν οι προτάσεις και οι προβληματισμοί των μελών που την απαρτίζουν, ακόμη και οι διαφωνίες τους σε γενικότερα ή και σε επιμέρους ζητήματα.

Το Σχέδιο Νέου ΟΕΥ που παρέδωσε η Διοίκηση του Δήμου προς διαβούλευση αποτυπώνει την πρόταση της Διοίκησης και δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με τις γνώμες και τις απόψεις όλων των μελών της Επιτροπής.

Εκτίμηση μου είναι ότι το Σχέδιο Νέου ΟΕΥ κινείται γενικά σε σωστή κατεύθυνση, αποτελεί σοβαρή προσπάθεια για ΟΕΥ σύγχρονο και προσανατολισμένο στις πραγματικές ανάγκες των δημοτών και της πόλης.

Επιμέρους παρατηρήσεις μου είναι οι εξής:

  1. Το Σχέδιο προτείνει ΟΕΥ με 8 Διευθύνσεις και 39 Τμήματα, ήτοι προτείνει 1 Διεύθυνση και 9 Τμήματα περισσότερα από τον ισχύοντα ΟΕΥ. Το  οργανόγραμμα του Σχεδίου ελέγχεται και μπορεί να θεωρηθεί πληθωρικό και η εφαρμογή του θα προκαλέσει αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης του.
  2.  Κάποια νέα Τμήματα, όπως το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, που υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο, είναι υποχρεωτικά εκ του νόμου να δημιουργηθούν και καλώς δημιουργούνται! Για κάποια άλλα, όπως π.χ. το Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας Πολιτών, που υπάγεται επίσης απευθείας στο Δήμαρχο, ελέγχεται η σκοπιμότητα της δημιουργίας του.
  3. Από την άλλη πλευρά, Υπηρεσίες που είναι άκρως αναγκαίες και απαραίτητες για ένα σύγχρονο Δήμο (όπως οι έλεγχοι για το υπαίθριο εμπόριο, για τις λαϊκές αγορές, για την υπαίθρια διαφήμιση, για την τήρηση της ευνομίας και της καθαριότητας στους κοινόχρηστους χώρους, για την κυκλοφορία των πεζών και την παράνομη στάθμευση των οχημάτων, για σήμανση των εργασιών στους κοινόχρηστους χώρους και τις υποχρεώσεις των εργολάβων, για τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού κλπ. ενδιαφέροντος, για την ηχορύπανση και για τόσα ακόμη) δεν αποτελούν αντικείμενο Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, αλλά γίνεται προσπάθεια (με ατελή και αναποτελεσματικό τρόπο) να ενσωματωθούν στο νεοσύστατο Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντήρησης Πρασίνου & Παιδικών Χαρών.
  4. Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων Τμημάτων & Διευθύνσεων, υπάρχουν στο Σχέδιο Νέου ΟΕΥ Οργανικές Μονάδες, όπου διατηρείται το προβάδισμα των κατηγοριών μεταξύ των υπαλλήλων (όπως οι Υπηρεσίες Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής). Δηλαδή προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Υπάρχουν όμως και Οργανικές Μονάδες, όπου το προβάδισμα των κατηγοριών μεταξύ των υπαλλήλων ανατρέπεται, δηλαδή εκεί μπορεί υπάλληλοι της κατηγορίας (ΔΕ) να τοποθετούνται προϊστάμενοι σε Υπηρεσίες όπου συνυπηρετούν υπάλληλοι των κατηγοριών (ΤΕ) & (ΠΕ). Η διάκριση αυτή χρήζει περαιτέρω τεκμηρίωσης, αρμόδιοι όμως (για τη συνέχιση αυτής της συζήτησης και τον έλεγχο για τις αντίστοιχες περιπτωσιολογίες που αφορά) θεωρώ πως είναι κυρίως οι συνάδελφοι μου που υπηρετούν στα Τμήματα και στις Διευθύνσεις, όπου το προβάδισμα των κατηγοριών ανατρέπεται.
  5. Στη Διεύθυνση Καθαριότητας & Βιώσιμης Διαχείρισης Απορριμμάτων  προβλέπεται η δυνατότητα τοποθέτησης στη θέση του Διευθυντή υπαλλήλου κατηγορίας «ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ». Ομοίως στο Τμήμα Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού της ίδιας Διεύθυνσης προβλέπεται η δυνατότητα τοποθέτησης στη θέση του Τμηματάρχη  υπαλλήλου κατηγορίας «ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ». Ομοίως στο Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων, Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Προγραμματισμού της ίδιας Διεύθυνσης προβλέπεται η δυνατότητα τοποθέτησης στη θέση του Τμηματάρχη υπαλλήλου κατηγορίας «ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ». Οι δυνατότητες αυτές πρέπει να εξηγηθούν, γιατί με την πρώτη ματιά  βρίσκονται έξω από κάθε λογική. Αντίστοιχες περιπτώσεις μπορούν να αναζητηθούν και σε άλλες Οργανικές Μονάδες.
  6. Ευελπιστώ πως η δημόσια συζήτηση θα συνεχιστεί και πως η Διοίκηση του Δήμου μας θα παρατείνει το χρονικό διάστημα της Διαβούλευσης για το Σχέδιο του Νέου ΟΕΥ για όσο χρειαστεί, ώστε να ακουστούν όλες οι απόψεις.

Χαϊδάρι  24 – 08 – 2020