Οι εικόνες αυτές, μέσα και έξω από το Γραμματόσημο, δείχνουν ότι κάποιες επιχειρήσεις αδικήθηκαν πολύ από το οριζόντιο μέτρο του λουκέτου στην έξοδο – διασκέδαση. Εδώ τα τραπέζια είχαν αραιώσει εμφανώς, είχαν μπει διαχωριστικά ανάμεσα στις παρέες, αλλά… ποιος ασχολείται τώρα με τους σοβαρούς επαγγελματίες, τις δαπάνες τους για υγειονομική υπευθυνότητα, αλλά και τους εργαζομένους τους… “κλείστα όλα και μη σε μέλει”…