ΚΟΙΝΩΝΙΑΕΙΔΗΣΕΙΣΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΨΝΑ, Σωματείο Εργαζόμενων: Μεγάλη διασπορά κορωνοϊού – Κίνδυνος επέκτασης στο Χαϊδάρι

Σε καταγγελίες προβαίνει το Σωματείο Εργαζόμενων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα κορονοϊού σε ασθενείς και εργαζόμενους. Στην ανακοίνωσή τους καταμετρούν τις ενέργειες που έπραξαν από τον Μάρτιο του 2020 και τα όσα δεν έκαναν, όπως λένε, διοίκηση και κυβέρνηση για να ασφαλίσουν νοσηλευόμενους και προσωπικό. 

Καταγγέλλουν ότι ακόμη δεν τους έχει γνωστοποιηθεί ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, προσθέτοντας ότι μεγάλος αριθμός υπαλλήλων κατοικεί στην περιοχή του Χαϊδαρίου, κάτι που έχει τον κίνδυνο να επεκταθεί η διασπορά στον συγκεκριμένο δήμο.

Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, αυτή τη στιγμή 16 άτομα από το προσωπικό του ΨΝΑ βρίσκονται σε καραντίνα (όχι απαραίτητα γιατί νοσούν, αλλά και με την ιδιότητα της “επαφής”), εκ των οποίων 3 είναι κάτοικοι Χαϊδαρίου.

Ένα ακόμη από τα αξιοσημείωτα από όσα συμβαίνουν στο Ψυχιατρείο (δεν αναφέρεται πάντως στην ανακοίνωση του Σωματείου) είναι ότι νοσηλεύτρια που εργάζεται σε εξωτερική δομή μετακινήθηκε σε διοικητική θέση στην 1η ΥΠΕ. Πρόκειται αναμφισβήτητα για έκπληξη! Είναι η κατάλληλη εποχή για τέτοια, ενόσω δίνεται υγειονομική μάχη και μέρος του προσωπικού βγαίνει σε καραντίνα;

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Σωματείου:

Ευθύνη της Κυβέρνησης και της Διοίκησης, η μεγάλη διασπορά του κορωνοϊού στο ΨΝΑ – Σε κίνδυνο ασθενείς και εργαζόμενοι

Από την έναρξη της πανδημίας –Covid 19, o Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ, προέβη στις παρακάτω ενέργειες προκειμένου να μειωθούν κατά το δυνατό οι επιπτώσεις της πανδημίας και να είναι ασφαλείς ασθενείς και προσωπικό.

Συγκεκριμένα:

Στις 16/03/2020, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Σωματείου Εργαζομένων με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου μας, σχετικά με τη κατάσταση της Πανδημίας που όλοι μας καλούμασταν να αντιμετωπίσουμε.
Ζητήθηκαν από τη Διοίκηση του ΨΝΑ τα εξής: 

 • Nα γνωστοποιήσει άμεσα και επίσημα στις Διευθύνσεις των Υπηρεσιών και στους εργαζόμενους του Νοσοκομείου το Επιχειρησιακό της Σχέδιο για τη Διαχείριση και αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων.
 • Να γίνουν εγκαίρως και άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες προμήθειας σε κατάλληλο υγειονομικό υλικό και προστατευτικό εξοπλισμό, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες και μέτρα πρόληψης από τον Κορωνοϊό σε εργασιακούς χώρους, όπως ορίζεται από ΕΛΙΝΥΑΕ, ΕΟΔΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ και ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ, για την προστασία όλων των υπαλλήλων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
 • Να οριστεί Συντονιστής – Διαχειριστής της κατάστασης, ώστε να δίνονται σαφείς οδηγίες για να μη χάνεται πολύτιμος χρόνος στη διαχείριση των περιστατικών ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διασποράς της νόσου. Σημειώνεται ότι οι οδηγίες που δίνονταν ήταν ασαφείς, άλλαζαν με μεγάλη συχνότητα, δημιουργώντας σύγχυση στους εργαζομένους.
 • Να αποσυνδεθεί το ΤΕΠ από την εμπλοκή του στην όλη διαδικασία.
 • Να χορηγηθεί η άδεια ειδικού σκοπού και άδεια ευπαθών ομάδων σε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τα κριτήρια σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση.

Στις 31/03/2020 εστάλη με αριθμ. Πρωτ 12, έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων προς τον Γενικό Γραμματέα Υ.Υ., τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας με κοινοποίηση στο Γραφείο του Υπουργού Υγείας, τη Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ και τη Διοίκηση ΨΝΑ, ως απάντηση στο υπ΄αριθμ. Πρωτ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ.19678/19-03-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, που κοινοποιήθηκε στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ξενώνες και οικοτροφεία) με θέμα: «Μέτρα πρόληψης για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και αντιμετώπισης κρουσμάτων ασθενών με κορωναϊό στις ΜΨΑ» 

Στο εν λόγω έγγραφο γνωστοποιούνται οι ελλείψεις στο «κατάλληλο εξοπλισμό» (συμπυκνωτής οξυγόνου, ειδικές στολές για νοσηλεία νοσούντων κλπ) ως όριζε το συγκεκριμένο έγγραφο. Επισημαίνοντας δε ότι τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν από τις Μ.Ψ.Α. του Ψ.Ν.Α. και προτείνοντας, εφόσον ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση, να αποσταλούν εκ νέου οδηγίες για τις Μ.Ψ.Α. του Ψ.Ν.Α. καθώς η προμήθεια και διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού είναι κομβικής σημασίας για την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων, όπως και η στελέχωση με το απαιτούμενο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.   

Στις 02/04/2020 με νέο έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 14 του Σωματείου Εργαζομένων ζητούμε από τη Διοίκηση του ΨΝΑ, να γνωστοποιήσει άμεσα και εγγράφως το Σχέδιο δράσης του Νοσοκομείου (σαφείς οδηγίες, περιγραφή διαδικασιών ανά περίπτωση, καθορισμός των υπευθύνων του προσωπικού ανά διαδικασία κλπ), για την πρόληψη και αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων ασθενών με κορωναϊό  στο ΨΝΑ ( νοσηλευτικά τμήματα και εξωνοσοκομειακές δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης).

Στις 07/05/2020, με αριθμ. Πρωτ.24 έγγραφο μας, ενημερώνουμε το Διοικητή και Αναπληρωτή Διοικητή 2ης ΥΠΕ, τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας  και τη Διοίκηση ΨΝΑ, ότι δεν έχει γίνει προμήθεια και εφοδιασμός των δομών του νοσοκομείου μας με τον απαιτούμενο ειδικό υλικοτεχνικό εξοπλισμό, τον ειδικό εξοπλισμό ατομικής προστασίας κλπ. Τονίζοντας παράλληλα ότι, ικανή και αναγκαία συνθήκη, για την πιστή τήρηση των μέτρων πρόληψης για την προστασία της δημόσιας υγείας και αντιμετώπισης ασθενών με κορωνοϊό αποτελεί πρωτίστως, ο εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών εφοδιασμός του Ψ.Ν.Α. (νοσηλευτικών τμημάτων εντός νοσοκομείου και εξωνοσοκομειακών δομών), με τον προαπαιτούμενο εξοπλισμό και υλικό. Το παρόν έγγραφο εστάλη ως απάντηση στο υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΠΑΠ /24196 24-04-2020 έγγραφό καθώς τα επισυναπτόμενα  Γ3α,β/Γ.Π. οικ 19678/19-03-2020 της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και  ΔΑπα/17691/20-3-2020,τα οποία καταχωρήθηκαν στο ΨΝΑ με αριθμό πρωτ 12474/27-04-2020 και κοινοποιήθηκαν στις 28/04/2020.
Στις 11/8/2020 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Διοίκησης, συνάντηση της νέας Υφυπουργού Υγείας , αρμόδιας για θέματα Ψυχικής Υγείας, κ Ζωής Ράπτη, όπου παρεβρέθηκαν η Διοικήτρια και ο αναπληρωτής Διοικητής ΨΝΑ, ο Διοικητής και η Υποδιοικήτρια της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και οι Δ/ντές της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΨΝΑ. Τους εργαζόμενους  εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Σωματείου μας όπου προέβαλε το θέμα της τραγικής υποστελέχωσης, της υποχρηματοδότησης και των ελλείψεων που υπάρχουν γενικότερα στο ΨΝΑ ιδιαίτερα σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και σε ειδικό υγειονομικό υλικό προστασίας για την αντιμετώπιση του covid-19.

Στις 18/08/2020 επανήλθαμε με αριθ. Πρωτ.49 νέο έγγραφο μας, διότι σύμφωνα με την γνώμη των ειδικών, βρισκόμασταν στην αρχή του δεύτερου κύματος COVID 19, και ζητήσαμε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος και να προβεί η Διοίκηση στις απαραίτητες ενέργειες για την κατά το δυνατόν μείωση των επιπτώσεων της πανδημίας σε ασθενείς και  εργαζόμενους του Ψ.Ν.Α. 

Συγκεκριμένα, καλέσαμε τη Διοίκηση και την Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων του Ψ.Ν.Α., που διαδραματίζουν κομβικό ρόλο για τη διαχείριση, τη λήψη και εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID- 19, να επιδείξουν σοβαρότητα και επιστημοσύνη σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας σαφείς οδηγίες και έχοντας σχέδιο δράσης (οι λεγόμενες προληπτικές ενέργειες) ώστε να μην υπάρχει σύγχυση και ανασφάλεια στο προσωπικό και στους ασθενείς, πριν την κορύφωση της κρίσης . 

Στις 08/09/2020 Η κ. Ζωή Ράπτη , αρμόδια υφυπουργός για θέματα Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων παρουσίασε μία νέα δέσμη μέτρων στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο κίνδυνος που ελλοχεύει για τους ψυχικά νοσούντες συμπολίτες μας. Κατά την τοποθέτησή της τόνισε για μια ακόμη φορά πως από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία του κορωνοϊού στη χώρα μας, η κυβέρνηση έθεσε – μεταξύ άλλων – ως βασικό της μέλημα την προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας. Όπως επεσήμανε, έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, αλλά και για άτομα που χρήζουν ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, τόσο κατά τη διάρκεια όσο μετά την έξαρση της πανδημίας. 

Στις 09/09/2020, παραλάβαμε νέο έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ.55378 της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας με Θέμα: «Επικαιροποίηση των μέτρων πρόληψης για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και αντιμετώπισης κρουσμάτων ασθενών με κορωνοϊό στις ΜΨΥ της χώρας» με βάση τις εξαγγελίες της Υφυπουργού Υγείας.

Ως απάντηση στο συγκεκριμένο έγγραφο ήταν οι συνεχόμενες κινητοποιήσεις στις 21/10/2020 και στις 12/11/2020,  παρεμβάσεις και εκκλήσεις προς τη Διοίκηση ΨΝΑ τόσο από τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων όσο και από τους ίδιους τους εργαζόμενους με σκοπό να τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση του covid-19 και να γίνει άμεσα η προμήθεια και διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού για την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων.

Ένα είναι βέβαιο, η Διοικήτρια του ΨΝΑ κα Τσαγδή Δέσποινα και ο Αναπληρωτής Διοικητής κος Δούρος Κων/νος,  ενώ το δεύτερο κύμα της πανδημίας βρίσκεται στη κορύφωσή του, φρόντισε ασθενείς και εργαζόμενοι, να είμαστε ανοχύρωτοι και εκτεθειμένοι, χωρίς τα προαπαιτούμενα μέσα . Είναι γεγονός ότι οι εκάστοτε διοικήσεις, αποτελούν πιόνια και εκτελεστικά όργανα της αντιδραστικής πολιτικής που ακολουθεί το υπουργείο υγείας και οι εκάστοτε  κυβερνήσεις για τους υγειονομικούς και τους ασθενείς.

Εντός αυτού του πλαισίου χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δυσάρεστη κατάσταση που δημιουργήθηκε και είναι σε εξέλιξη στο ψυχογηριατρικό τμήμα «Μποδοσάκειο» του ΨΝΑ.

 • Στο συγκεκριμένο τμήμα καθώς και σε αρκετά Οικοτροφεία του ΨΝΑ νοσηλεύονται ψυχογηριατρικοί ασθενείς οι οποίοι ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου.
 • Λόγω της ιδιαιτερότητας του ψυχογηριατρικού τμήματος, από την εκδήλωση των πρώτων δύο (2) επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, ζητήθηκε να μας γνωστοποιήσει (η Διοίκηση) τις οδηγίες και τα μέτρα του ΕΟΔΥ προκειμένου να μειωθεί η διασπορά. Καμία σαφής και αιτιολογημένη απάντηση δεν δόθηκε.
 • Στη συνέχεια τα επιβεβαιωμένα κρούσματα γίνονται τρία (3) Δεν μας γνωστοποίησε ούτε τότε γιατί ο ΕΟΔΥ δεν έβαζε σε προληπτική καραντίνα το προσωπικό που έκανε βάρδια με τα συγκεκριμένα άτομα (επιβεβαιωμένα κρούσματα) προκειμένου να μειωθεί η διασπορά.
 • Δεν μας γνωστοποίησε εάν έγινε ο απαιτούμενος αριθμός απολυμάνσεων μετά από τον εντοπισμό κάθε επιβεβαιωμένου κρούσματος στο συγκεκριμένο τμήμα.
 • Η Διοίκηση με μεγάλη καθυστέρηση (μόλις την Παρασκευή) μετά από την εκδήλωση πολλών κρουσμάτων, έλαβε τελικά μέτρα για τον έλεγχο της διασποράς..
 • Όταν άρχισαν να παρουσιάζουν συμπτώματα οι ασθενείς του Μποδοσακείου, ακολουθούνται διαδικασίες που οδηγούν σε μεγάλη διασπορά χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο δράσης δηλαδή διακομίζονταν ασθενείς από το Μποδοσάκειο, στα εξωτερικά ιατρεία (παθολογικό, καρδιολογικό ακτινολογικό) του νοσοκομείου και πάλι επέστρεφαν στο Μποδοσάκειο (μέχρι να επιβεβαιωθούν) εντείνοντας με τον τρόπο αυτό τη διασπορά σε όλο το ΨΝΑ. Μεγάλος αριθμός του προσωπικού των εξωτερικών ιατρείων και όχι μόνο ερχόταν σε επαφή με το ύποπτο κρούσμα. Άγνωστο εάν γίνονταν απολυμάνσεις και ενημερωνόταν το προσωπικό.
 • Από την Παρασκευή 20/11/2020 που ξεκίνησε η ραγδαία αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων -μετά από τόση μεγάλη καθυστέρηση- λαμβάνονται μέτρα και τίθεται όλο το προσωπικό του τμήματος σε καραντίνα. Η Διοίκηση αφού κατάφερε να πετύχει τη διασπορά, εκ των υστέρων παίρνει μέτρα.
 • Από την Παρασκευή 20/11/2020 έως τη Δευτέρα το πρωί 23/11/2020 και ενώ η κατάσταση εξελισσόταν δραματικά, η Διοίκηση του ΨΝΑ ήταν άφαντη, αφήνοντας ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να διαχειριστούν την αδιαφορία της με τα ελάχιστα μέτρα ατομικής προστασίας που διαθέτουν.
 • Στην παρούσα φάση υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα στο συγκεκριμένο τμήμα, σε ασθενείς και υπαλλήλους ενώ η ιχνηλάτηση για τον εντοπισμό τυχόν άλλων κρουσμάτων συνεχίζεται.

Επίσης, η Διοίκηση δεν μας έχει γνωστοποιήσει το συνολικό αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στο Ψ.Ν.Α. ενώ παράλληλα έχει ζητηθεί να μας γνωστοποιήσει τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για μεμονωμένα κρούσματα υπαλλήλων σε οικοτροφεία του ΨΝΑ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι μεγάλος αριθμός υπαλλήλων, κατοικεί στην περιοχή του Χαϊδαρίου, με κίνδυνο να επεκταθεί η διασπορά και στον συγκεκριμένο δήμο εάν δεν παρθούν άμεσα μέτρα μείωσής της.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

 • Σαφείς οδηγίες, μέτρα, ιχνηλατήσεις, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, αφενός για τη μείωση της διασποράς στο Νοσοκομείο μας ( ΨΝΑ ΔΑΦΝΙ ), αφετέρου για την αποτελεσματική διαχείριση παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.
 • Άμεσα να διατεθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός και το υγειονομικό υλικό για την αντιμετώπιση  της πανδημίας – καθώς αυτή τη στιγμή το Νοσοκομείο στερείται ακόμη και γάντια μιας χρήσης !!! – σύμφωνα με τα πρωτόκολλα τις οδηγίες της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας από 09/03/2020 και τις εξαγγελίες για το ίδιο θέμα, από την Υφυπουργό για θέματα Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων κα  Ζωής Ράπτη (από 08/09/2020 ) που μέχρι και σήμερα εκκρεμούν .
 • Άμεση ενημέρωση για κρούσματα covid
 • Επαναλαμβανόμενα τεστ για covid σε όλους τους υπαλλήλους με έγκαιρα  αποτελέσματα.
 • Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων.
 • Μονιμοποίηση επικουρικών υπαλλήλων και υπαλλήλων απασχόλησης μέσω Ο.Α.Ε.Δ.
 • Πρόσληψη μονίμου Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας
 • Ασθενοφόρο και οδηγό σε 24ωρη βάση στο Νοσοκομείο
 • Άμεση ένταξη στα Β.Α.Ε.

Μπροστά σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που όλοι βιώνουμε  για ακόμη μια φορά, φαίνεται η γύμνια του συστήματος υγείας, που χρόνια ολόκληρα κυβερνήσεις και διοικήσεις επιβάλλουν και κρύβονται πίσω από την υπερπροσπάθεια και το φιλότιμο μας, αφήνοντας αθωράκιστα τα νοσοκομεία, χωρίς προσλήψεις και μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τόσο των εργαζόμενων υγειονομικών , όσο και των ίδιων των νοσηλευόμενων. 

Κάνουμε γνωστό σε όλους, ότι παραμένουμε στον καθήκον μας , δίνοντας την άνιση μάχη δίπλα στους ασθενείς μας , παρά τις υφιστάμενες αντίξοες συνθήκες που υπάρχουν και δεσμευόμαστε ότι θα  συνεχίζουμε να έχουμε φωνή όσο και αν προσπαθούν να μας φιμώσουν, με μάσκα ή χωρίς.

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button