ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Πρόσληψη 28 ατόμων για το Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Παιδιών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 28 ατόμων, για κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης για το Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Παιδιών.

Πιο συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 26 άτομα ειδικότητας ΠΕ παιδαγωγών, 1 ΔΕ δάσκαλος χορού και 1 ΔΕ ναυαγοσώστης. Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένας μήνας (από 22.06.2022 έως 21.07.2022)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου (τηλ 213 2047360), κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 έως τις 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησής της. Η παρούσα Ανακοίνωση αναρτήθηκε στις 31.05.2022 στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Χαϊδαρίου.

Διαβάστε ολόκληρη την Ανακοίνωση.

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button