Δήμος Χαϊδαρίου 

Το Κινητό Πράσινο Σημείο αποτελεί μια πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης των κατοίκων για την ανακύκλωση που υλοποιεί ο Δήμος Χαϊδαρίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον ΕΔΣΝΑ. Στο ΚΠΣ συλλέγονται ξεχωριστά τα εξής υλικά: Χαρτί, γυαλί, ηλεκτρικό εξοπλισμό, ρούχα – υφάσματα, μεταλλικά αντικείμενα, αλουμίνιο, έλαια και λίπη, πλαστικά.

Τρίτη 3 Αυγούστου

9:30 – 12:00 – Πλατεία Δημαρχείου

12:30 – 14:30 – Οδός Ρίμινι, Πάρκο Ιστορικής Μνήμης

14:45 – 15:40 – Δημοτικό Κολυμβητήριο

Παρασκευή 6 Αυγούστου

9:30 -12:00 – Πεζόδρομος Ηρώων Πολυτεχνείου στο Δάσος Χαϊδαρίου

12:30 – 14:30 – Πλατεία Ελευθερίας

14:45 – 15:40 – Φαβιέρου και Αγίας Τριάδος στη Γρηγορούσα

Τρίτη 10 Αυγούστου

9:30 – 12:00 – Πλατεία Δημαρχείου

12:30 – 14:30 – Οδός Βουλγαροκτόνου στο Δαφνί, πλησίον της Πλατείας

14:45 – 15:40 – Πλατεία Ηρώων

Παρασκευή 13 Αυγούστου

9:30 -12:00 – Πεζόδρομος Ηρώων Πολυτεχνείου στο Δάσος Χαϊδαρίου

12:30 – 14:30 – Οδός Στρ. Θεολόγου στην Κάτω Αφαία, πλησίον του ΚΕΑ ΑΜΕΑ

14:45 – 15:40 – Οδός Αγ. Αντωνίου στην Άνω Αφαία

Τρίτη 17 Αυγούστου

9:30 – 12:00 – Πλατεία Δημαρχείου

12:30 – 14:30 – Οδός Ρίμινι, Πάρκο Ιστορικής Μνήμης

14:45 – 15:40 – Δημοτικό Κολυμβητήριο

Παρασκευή 20 Αυγούστου

9:30 -12:00 – Πεζόδρομος Ηρώων Πολυτεχνείου στο Δάσος Χαϊδαρίου

12:30 – 14:30 – Πλατεία Ελευθερίας

14:45 – 15:40 – Φαβιέρου και Αγίας Τριάδος στη Γρηγορούσα

Τρίτη 24 Αυγούστου

9:30 – 12:00 – Πλατεία Δημαρχείου12:30 – 14:30 – Οδός Βουλγαροκτόνου στο Δαφνί, πλησίον της Πλατείας

14:45 – 15:40 – Πλατεία Ηρώων

Παρασκευή 27 Αυγούστου

9:30 -12:00 – Πεζόδρομος Ηρώων Πολυτεχνείου στο Δάσος Χαϊδαρίου

12:30 – 14:30 – Οδός Στρ. Θεολόγου στην Κάτω Αφαία, πλησίον του ΚΕΑ ΑΜΕΑ

14:45 – 15:40 – Οδός Αγ. Αντωνίου στην Άνω Αφαία