Πώς έγινε η μεγαλύτερη παγκοσμίως επισκευή πλοίου στον Σκαραμαγκά

επισκευή πλοίου στον Σκαραμαγκά

από το nafs.gr

Στα τέλη του 1975 στα ελληνικά ναυπηγεία Σκαραμαγκά επερατώθη η μεγαλύτερη επισκευή πλοίου που ανέλαβε πότε ναυπηγείο παγκοσμίως (έως εκείνη την εποχή). Επρόκειτο για το πλοίο “Έλγουντ Μηντ” – ένα Μπαλκ Καριέρ 127.000 τόνων. Aργότερα από τους νέους ιδιοκτήτες του μετονονομάστηκε σε Good Leader καθώς πέρασε στα χέρια του αείμνηστου πλοιοκτήτη Νίκου Φράγκου.

Το ατύχημα

Το πλοίο βρισκόταν στο παρθενικό του ταξίδι με φορτίο σιδηρομεταλλεύματος από την Αυστραλία προς το Ρότερνταμ, το Δεκέμβριο του 1973. Καθώς διέπλεε το στενό της Μάγχης, εν μέσω σφοδρής θαλασσοταραχής, προσάραξε σε αβαθή. Επί οχτώ μερόνυχτα δεχόταν αλύπητα τα χτυπήματα των στοιχείων της φύσης. Όταν εδέησε να κοπάσει η θύελλα κατέστη δυνατή η επιχείρηση διάσωσης του πλοίου.

Κατά τον επακολουθήσαντα δεξαμενισμό του και μετά από επιθεώρηση του σκάφους στο Ρότερνταμ διαπιστώθηκαν εκτεταμένες ζημιές στα ύφαλα. Αλλά και σε όλο το μήκος του πλοίου το οποίο ξεπερνούσε τα 856 πόδια, συμπεριλαμβανομένου και του πηδαλίου και του ποδοστήματος, καθώς και του μηχανήματος του πηδαλίου. Κατά την εκτίμηση των τεχνικών υπολογίστηκε ότι για την αποκατάσταση των ζημιών θα απαιτούνταν τουλάχιστον 5.000 τόνοι χάλυβα.

Κατόπιν των διαπιστώσεων αυτών, το πλοίο χαρακτηρίστηκε από τις ασφαλιστικές εταιρείες ως τεκμαρτή ολική απώλεια. Εγκαταλείφθηκε από τους πλοιοκτήτες του. Η πληροφορία ότι το νεότευκτο και πλήρως αυτοματισμένο bulk carrier είχε χαρακτηριστεί ως ολική απώλεια και ευρίσκετο στο λιμάνι του Ρότερνταμ, προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών αγοραστών. Αυτοί ζητούσαν από ευρωπαϊκά και ιαπωνικά ναυπηγεία να πληροφορηθούν εάν ήταν δυνατόν να επισκευαστεί ένα πλοίο με τόσες ζημιές.

Η ώρα του Σκαραμαγκά

Περί τα τέλη Αυγούστου του 1974 ο πλοίαρχος τότε Νικόλαος Φράγκος και οι συνεργάτες του, ήρθαν σε επαφή με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Δήλωσαν ότι η εταιρεία τους αγόρασε το πλοίο το οποίο μετονομάστηκε σε Good Leader και του οποίου την επισκευή διαπραγματεύονται με διάφορα ναυπηγεία. Πλην όμως επιθυμία τους ήταν να γίνουν οι επισκευές στην Ελλάδα.

Μετά από τρεις μέρες επισταμένης μελέτης και υπολογισμό του κόστους, τα ελληνικά ναυπηγεία υπέβαλαν σύντομα την προσφορά τους. Μία μέρα μετά από την υποβολή της προσφοράς, η οποία και έγινε αποδεκτή έδωσαν εντός χρόνου ρεκόρ το πράσινο φως στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά να προβούν στην έναρξη μίας από τις μεγαλύτερες επισκευές πλοίων που δόθηκε ποτέ σε ναυπηγείο παγκοσμίως.

Η εξαρχής εμπιστοσύνη προς τα ελληνικά ναυπηγεία, συνδυασμένη με πνεύμα αρμονικής συνεργασίας, συνεχίστηκε καθόλο το διάστημα της εκτελέσεως του αναληφθέντος συμβολαίου. Παρά το γεγονός ότι κατά το διάστημα εκείνο η ναυλαγορά υπέστη σοβαρή πτώση, το Good Leader κατέπλευσε στο Σκαραμαγκά ρυμουλκούμενο στις 4 Οκτωβρίου 1974. Στις 7 του ίδιου μήνα εισήλθε προς επιθεώρηση στην μόνιμη δεξαμενή των 250.000 t.

Προγραμματισμός εργασιών

Κατά τη διάρκεια του προκαταρκτικού δεξαμενισμού έγινε λεπτομερής εκτίμηση των ζημιών. Συγκεκριμένα κατάρτιση πίνακα όπου περιλαμβάνονταν στις προδιαγραφές του χάλυβα ο οποίος θα απαιτείτο και ο προγραμματισμός του τρόπου εκτελέσεως των επισκευών. Αμέσως ετέθη παραγγελία προμήθειας του χάλυβα. Τα δε σχέδια του σκάφους, τα οποία εστάλησαν από τους κατασκευαστές Mitsubishi στη Χιροσίμα, προσαρμόστηκαν στον τρόπο επισκευής και τις μεθόδους εργασίας του ναυπηγείου.

Στις 16 Απριλίου 1975 το σύνολο του χάλυβα βρισκόταν στο ναυπηγείο. Επίσης ικανός αριθμός προκατασκευασμένων τομέων ήταν έτοιμος ώστε το σκάφος να εισέλθει στην δεξαμενή. Εκατόν δέκα έξι μέρες διήρκησαν οι επισκευές στον πυθμένα. Το δε πλοίο εξήλθε της δεξαμενής στις 10 Αυγούστου 1975 με σκοπό τον έλεγχο ευθυγραμμίσεως της χοάνης του ποδοστήματος.

Κατά το διάστημα του δεξαμενισμού αντικαταστάθηκαν 3.940 τόνοι ελασμάτων. Εκ των οποίων περίπου 2000 υπό τη μορφή τομέα των 50 έως 120 t έκαστος και 1900 τόνοι σε χωριστά στοιχεία και υποτομείς.

Τα προβλήματα της επισκευής

Από τα σοβαρότερα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν κατά την επισκευή ήταν η κατάλληλη στήριξη του σκάφους. Ώστε να εξασφαλιστεί η αναγκαία ευθυγράμμιση, δεδομένου ότι ολόκληρος ο πυθμένας ήταν εντελώς καταστραμμένος. Επίσης η κατάλληλη μετάθεση των στηριγμάτων κατά τα διάφορα στάδια της ανεγέρσεως και συγκολλήσεως, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία επικίνδυνων παραμορφώσεων.

Επίσης σοβαρό πρόβλημα απετέλεσε ο σταδιακός καθαρισμός των διπύθμενων πετρελαιοδεξαμενών, από το εναπομείναν πετρέλαιο ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα.

Εξαιρετική ποιότητα εργασιών

Η ποιότητα της συγκόλλησης η οποία έγινε κυρίως με τα χέρια, υπήρξε άριστη. Όλες οι εγκάρσιες ραφές ελέγχθηκαν με ακτίνες Χ σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντιπροσώπων των πλοιοκτητών και του νηογνώμονος.

Το πηδάλιο αφαιρέθηκε και επισκευάστηκε. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην διόρθωση της παραμόρφωσης του πηδαλίου. Το μηχάνημα του πηδαλίου που είχε εντελώς καταστραφεί επισκευάστηκε πλήρως. Επαναφέρθηκε στην αρχική του κατάσταση δια της αντικατάστασης των βαρέων χυτοχαλύβδινων τεμαχίων με νέα, τα οποία εχυτεύθησαν από το εγχώριο χαλυβουργείο και έτυχαν μηχανικής επεξεργασίας στα μηχανουργεία του ναυπηγείου.

Μετά τη λήξη της επισκευής των ζημιών, το σκάφος εισήλθε δύο φορές στην δεξαμενή για μηχανική επεξεργασία του στόρεως της ελικοφόρου ατράκτου, εγκατάσταση νέων εδράνων χοάνης και τοποθέτηση του τελικού άξονα και του έλικος.

Επίτευγμα η η μεγαλύτερη παγκοσμίως επισκευή πλοίου

Το μεγάλο επίτευγμα το ναυπηγείων Σκαραμαγκά ήταν η επισφράγιση μιας εργασίας υψηλής τεχνικής. Προγραμματίστηκε και εξετελέσθηκε επιτυχώς χάρη στην τεχνική κατάρτιση και αρμονική συνεργασία όλων των μερών που έλαβαν μέρος στο project.

Στο σημείο αυτό θα ήταν παράλειψη να μην τονίσουμε την συμβολή των ιδιοκτητών του πλοίου. Καθόλου τα στάδια ήταν πολύτιμη, ιδιαιτέρως του αείμνηστου Νίκου Φράγκου. Διά της διαρκούς παρουσίας του και της πείρας του διευκόλυνε την εξέλιξη της εργασίας, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις πολύ συνηθισμένες σε έργα τοσο μεγάλης έκτασης.

Το Good Leader αποτέλεσε για τον αείμνηστο Νίκο Φράγκο ένα από τα καλύτερα πλοία του στόλου του. Τέτοιες ιστορίες πραγματικές, αποδεικνύουν το μεγαλείο της Ελληνικής Ναυτοσύνης. Και ότι η πρωτιά των Ελλήνων πλοιοκτητών για δεκαετίες όχι μόνο δεν είναι τυχαίο γεγονός -όπως κάποιοι θελουν σήμερα να μας πείσουν- αλλά αποτελεί ανασπόσπαστο κομμάτι και αποτέλεσμα του θαλασσινού DNA των Ελλήνων.