Παραδίδω ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα γυμνασίου και μελέτη με παιδιά δημοτικού. Ειρήνη, 6981837240.