Παραδίδω ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα γυμνασίου και λυκείου. Μελέτη με παιδιά δημοτικού. Ειρήνη, 6981837240.