Ιωάννης Παναγιωτούλιας

Ο πλανήτης μας είναι ηλικίας περίπου 4,5 δισεκατομμυρίων ετών. Αν μπορούσαμε να προσομοιάσουμε τα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια μέσα σε ένα δωδεκάωρο (όπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ώρα θα ήταν 12 ακριβώς), θα είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα, όσον αφορά στην εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη μας.
Κόλπος της Ελευσίνας. Πρασινάδα στην πλώρη εγκαταλειμμένου πλοίου. Η φύση δεν παύει ποτέ να προσπαθεί…

Ένα υποθετικό δωδεκάωρο της Γης

– Στις 4 πρώτες ώρες έχουμε την εμφάνιση της ζωής με τη μορφή απλών μονοκύτταρων οργανισμών. Στις 6 ώρες τους πρώτους πολυκύτταρους οργανισμούς. Στις 7 ώρες τα πρώτα φυτά και στις 9 ώρες τους πρώτους μύκητες.

– Από την 10η ώρα έχουμε σταδιακά την εμφάνιση των πρώτων ζωικών οργανισμών, των φυτών – εντόμων, των πρώτων αμφίβιων – ερπετών. Και 26 λεπτά πριν το υποθετικό ρολόι δείξει 12 ακριβώς, την εμφάνιση των δεινοσαύρων.

– 36 δευτερόλεπτα πριν το ρολόι δείξει 12 ακριβώς, έχουμε την εμφάνιση των πρώτων ανθρωποειδών και των σύγχρονων ανθρώπων τα τελευταία 6 δευτερόλεπτα.

Δηλαδή, αν κατορθώναμε να συμπιέσουμε την ιστορία του πλανήτη μας μέσα σε ένα υποθετικό δωδεκάωρο, όπου τώρα η ώρα θα ήταν 12 ακριβώς, ο σύγχρονος άνθρωπος εμφανίστηκε πριν από 6 δευτερόλεπτα μόνο. Μέσα σε αυτά τα 6 δευτερόλεπτα κατόρθωσε να διαφοροποιηθεί από τους υπόλοιπους οργανισμούς και να ελέγχει την τύχη του πλανήτη, ως μοναδικός ρυθμιστής των ποικίλων διαδικασιών του. Η ιστορία όμως των 6 δευτερολέπτων έχει δείξει πως υπάρχει μια αρνητική αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και πλανήτη, όπως αυτό δυστυχώς επιβεβαιώνεται μέσω αρνητικών επιπτώσεων, οι οποίες απειλούν την ίδια μας την ύπαρξη.

Η φύση προσπαθεί

Η φύση όμως ακόμη προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές που της δημιουργεί ο άνθρωπος. Η διαφορά όμως είναι στο ότι οι ταχύτητες με τις οποίες ο άνθρωπος πληγώνει είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες με τις οποίες η φύση επουλώνει, καταρρίπτοντας την υπόθεση ότι η φύση μπορεί να αποκαταστήσει ακόμη και τις μεγαλύτερες πληγές της. Η υπόθεση αυτή ισχύει μόνο στην περίπτωση που δεν θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση!!!!

Ένα φυσικό φίλτρο σε δράση.

Οι επισυναπτόμενες εικόνες είναι από τον κόλπο της Ελευσίνας μας. Στις 3 πρώτες βλέπουμε ένα παροπλισμένο πλοίο του οποίου το κατάστρωμα έχει γίνει καταπράσινο από τα φυτά που έχει δημιουργήσει (ζωγραφίσει) εκεί ή φύση. Στις άλλες 2 εικόνες βλέπουμε μια πίνα, ένα απειλούμενο είδος οστράκου υπό εξαφάνιση. Οι πίνες είχαν εξαφανιστεί από τον κόλπο μας κυρίως λόγω της μόλυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αξίζει να σημειωθεί πως οι πίνες συμβάλλουν στη διατήρηση της καθαρότητας των παράκτιων νερών καθώς λειτουργούν ως φυσικά φίλτρα.

Ας μιμηθούμε όλοι εμείς τη φύση και ας προσπαθήσουμε να την υποβοηθήσουμε και όχι να την αντικαταστήσουμε.