Η εταιρεία Mesogeios Νεφρολογικά Κέντρα αναζητά Νοσηλευτικό Προσωπικό για άμεση πρόσληψη στις μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης Παλαιού Φαλήρου και Χαϊδαρίου

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Απόφοιτος σχολής νοσηλευτικής
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή ή Βοηθού Νοσηλευτή
  • Εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: [email protected]