γράφει η Ελισάβετ Μπούρα

Δεν είναι έτσι (αν και μας άφηναν να το νομίζουμε)

«Έτσι είναι (αν έτσι νομίζετε)», το έργο του Λουίτζι Πιραντέλλο, που παίχτηκε για πρώτη φορά το 1917, η δράση τοποθετείται σε ένα κλειστοφοβικό περιβάλλον, με τους ήρωες να προσπαθούν να αποδείξουν -ο καθένας για τον εαυτό του- την αλήθεια των αντιφατικών ιστοριών τους, προκειμένου να ικανοποιήσουν τη νοσηρή περιέργεια και την χωρίς όρια αδιακρισία της κοινής γνώμης για οτιδήποτε ξεφεύγει από τα καθιερωμένα.

Αυτό είναι το έργο που παίζεται στο δήμο Χαϊδαρίου, για όλα τα θέματα.

Έτσι λοιπόν, στον τοπικό Τύπο έχει ανακύψει ένα θέμα για τα γήπεδα αντισφαίρισης στο Α’Αθλητικό Δάσος και στο Δαφνί. Μετά τη δημόσια ανακοίνωση της Αρμοδίας Αντιδημάρχου, για τον αθλητισμό για όλους, για τα κλειδιά που απέκτησε ο δήμος, πρόσβαση σε συγκεκριμένα γήπεδα αντισφαίρισης κλπ. Μία διελκυστίνδα ξεκίνησε, ένας πόλεμος ανακοινώσεων και τελικά μια απορία. Ποιανού είναι βρε παιδιά, τελικά τα γήπεδα αυτά; Ερώτημα παραπλανητικό, το οποίο αποπροσανατολίζει τη κοινή γνώμη. Γιατί πρώτα από όλα πρέπει να απαντηθεί πώς παραχωρούνται τα περιουσιακά μας στοιχεία. Είναι και οικονομικό θέμα αλλά και θέμα σύννομης διαδικασίας παραχώρησης. Γιατί υπάρχει το διπλογραφικό σύστημα καταχώρησης από το 2000 (υπουργείο Εσωτερικών), το οποίο υποχρεώνει με συγκεκριμένες οδηγίες να γίνει αποτίμηση αξίας για τα περιουσιακά στοιχεία των Δήμων. (Και αποτιμώνται με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών. Για τα αποκτηθέντα πριν τις 31/12/1987 (μία δραχμή) και τα 1/1/1988 υποτιμημένα κατά 1/12.)

Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για τις διαδικασίες έκδοσης άδειας λειτουργίας

Για τη διεξαγωγή αγώνων σε αθλητική εγκατάσταση-εθνική-δημοτική ή ιδιωτική, πρέπει πρώτα να εκδοθεί άδεια λειτουργίας. Για τα γήπεδα αντισφαίρισης έχει εκδοθεί η σχετική άδεια μετά από βεβαίωση της Τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Χαϊδαρίου (υπ.αρ. Βεβαίωση 16713/31-7-2019 )*

Η βεβαίωση αποτελεί απόδειξη ότι τα γήπεδα ανήκουν στο δήμο, εφόσον πρώτα τηρήθηκε η προϋπόθεση του νόμου (άρθρο 5 του Ν. 4479/2017). Η κατηγοριοποίηση δηλαδή, σύμφωνα με τον αριθμό θεατών 211/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου με θέμα
«Ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαϊδαρίου σε κατηγορίες, σύμφωνα με το Ν.4479/17»».

Τα γήπεδα, κατατάχθηκαν στην κατηγορία Α2 . Τι σημαίνει αυτό; Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου(211/2017) δίνεται η δυνατότητα να διεξάγονται αγώνες τοπικών και πανελλήνιων πρωταθλημάτων με 250 θεατές. **

Για να χορηγηθεί λοιπόν άδεια λειτουργίας σε ιδιωτική εγκατάσταση (Α2), πρέπει να αιτηθεί στο Δήμο ο ιδιοκτήτης και να υποβληθεί βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού. ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 4479/2017.

Αν όμως πρόκειται για δημοτική εγκατάσταση (Α2) ,πρέπει αφού γίνει πρώτα η κατάταξη σε κατηγορίες , με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, να χορηγηθεί βεβαίωση από τη Τεχνική Υπηρεσία του αρμόδιου δήμου.

Έτσι λοιπόν έγινε και δινόταν άδεια διεξαγωγής αγώνων ,από την Περιφέρεια, στα γήπεδα στο Α’ Αθλητικό, για καλαθοσφαίριση και αντισφαίριση.

Τα γήπεδα αντισφαίρισης συμπεριελήφθησαν στον Κανονισμό ως δημοτική περιουσία

Στην απόφαση 71/2014*** , έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Χαϊδαρίου, αναφέρονται συγκεκριμένα ως επτά (7) γήπεδα ανοιχτά τέννις, στο Α’ Αθλητικό Δάσους. Συμπεριλαμβάνονται στην Κανονιστική Πράξη η οποία ισχύει μέχρι σήμερα και αποτελεί απόδειξη έναντι πάντων ότι ο δήμος Χαϊδαρίου είναι υπεύθυνος και έχει στην κατοχή του τα γήπεδα ή μήπως όχι; Ο Κανονισμός εισήχθη ως ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο ”μετά από εισήγηση της τότε Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 56/18-3-2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Νεολαίας Αθλητικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών, που υπογράφει ο Διευθυντής της”. Τι ήταν το τόσο επείγον δύο μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές του 2014, ώστε να εισαχθεί μια κανονιστική πράξη ως κάτι εξαιρετικά επείγον; Και μάλιστα κατά παράβαση της παρ. (ια) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, “την έκδοση των δημοτικών κανονιστικών διατάξεων εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής”.

Λοιπόν Δήμε, πού είναι το μπαλάκι;

O Δήμαρχος Χαϊδαρίου, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσία και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών πρέπει να μας πουν συγκεκριμένα:

  1. Πώς εκδόθηκε η βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την άδεια λειτουργίας;
  2. Πώς βεβαίωσε ο τότε Δ/ντής της αρμόδιας Διεύθυνσης, και μάλιστα σε κανονιστική πράξη, ότι τα συνολικά επτά γήπεδα συμπεριλαμβάνονται στις αθλητικές υποδομές;
  3. Συμπεριλαμβάνονται τα γήπεδα στον Ισολογισμό τον ετήσιο του Δήμου, ως Πάγια Στοιχεία;
  4. Τα ακίνητα των δήμων πληρώνουν ΕΝΦΙΑ μόνο εφόσον αποφέρουν έσοδα-(εκμίσθωση). Πόσα έσοδα θα μπορούσε ο δήμος να έχει εισπράξει όλα τα χρόνια από την παραχώρηση; όταν χρεώνει με 5 ευρώ την ωριαία παραχώρηση σε δημότες αλλά παράλληλα δεν χρεώνει ούτε ένα ευρώ σε οποιονδήποτε Όμιλο; Ή τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε εμείς , οι δημότες, αν κάποιοι πληρώνουν. Γιατί οποιοδήποτε αντίτιμο ορισθεί, πρέπει από το δημοτικό συμβούλιο να εγκριθεί. Αρχή Διαφάνειας δήμε!
  5. Έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο;
  6. Ποιος πληρώνει τα έξοδα λειτουργίας, ηλεκτροφωτισμό, υδροδότηση, καθαριότητα; Τα ανταποδοτικά για τα οποία έχουμε όλοι οι δημότες υποχρέωση να πληρώνουμε.Πόσα χρήματα έχουμε πληρώσει όλοι οι δημότες, όλες οι οικογένειες στο Χαϊδάρι για την συντήρηση και λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων; Αρχή ισότητας, δήμε!

—Υπάρχει περίπτωση να έχουν εκδοθεί ψευδείς βεβαιώσεις;” Άρθρο 242 παρ. 1 . Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη ορισμένων δημόσιων εγγράφων, αν σε τέτοια έγγραφα βεβαιώνει με πρόθεση ψευδώς περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.”

–Υπάρχει περίπτωση να έχει πλάνη περί τα πράγματα ο δήμος; “οι κανονιστικές πράξεις δεν χρήζουν αιτιολογίας αλλά ελέγχονται μόνο από την άποψη της συνδρομής των όρων της εξουσιοδοτικής διάταξης, επί τη βάσει της οποίας εκδίδονται, καθώς και για τις τυχόν υπερβάσεις των ορίων της εξουσιοδοτήσεως (ΣτΕ 3869/2000). Επομένως, οι κανονιστικές αποφάσεις
προσβάλλονται μόνο για υπέρβαση της εξουσιοδότησης και όχι για κακή
χρήση της διακριτικής ευχέρειας (ΣτΕ 276/2002)”

–Πώς προάγεται ο μαζικός αθλητισμός, όπως προβλέπει το άρθρο 1 του Κανονισμού του Δήμου μας; Πότε διοργανώθηκε κάποια σχετική εκδήλωση για τα άτομα με Αναπηρία (ψυχαγωγική, αθλητική πολιτιστική;)Πάλι το άρθρο 1. Πότε και πως υποστηρίχθηκε η σωματική, ψυχική και ηθική αγωγή των κατοίκων και ειδικά των παιδιών:

Τέλος αλλά όχι τελευταίο, γιατί δεν έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων όπως προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν. 3852/2010;

Χρηστή διοίκηση Δήμε… οι προηγούμενες διοικήσεις πρέπει επίσης να δώσουν απαντήσεις.

(Αποφασιστικό στοιχείο για να χαρακτηρισθεί ένα έγγραφο ότι έχει δημόσια πίστη δεν είναι έγγραφο που τέθηκε σε δημόσια κυκλοφορία, αλλά αν μπορεί κανείς να αναφερθεί σε αυτό και η αναφορά αυτή να έχει αποδεικτική ισχύ έναντι όλων 12/1998 ΔΝαυτΠειρ), δ) βεβαίωση στο έγγραφο αυτό ψευδούς περιστατικού που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, δηλαδή περιστατικού είναι εάν έχει κανείς άμεση πρόσβαση σ` αυτό, πράγμα που σημαίνει ότι υλικά το που είναι σημαντικό για τη γένεση, διατήρηση, μεταβολή ή απόσβεση δικαιώματος ή έννομης, δημόσιας ή ιδιωτικής, σχέσεως ή καταστάσεως, ψευδές δε είναι το περιστατικό όταν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, και ειδικότερα όταν βεβαιώνεται περιστατικό που δεν είναι αληθές ή δεν αναφέρεται περιστατικό αληθές που έπρεπε να αναφερθεί, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, υπήρχε νομική υποχρέωση να βεβαιώσει τούτο ο υπάλληλος και τούτο υπέπεσε στην αντίληψή του και ε) δόλος του δράστη που συνίσταται στη γνώση και τη θέλησή του να βεβαιώσει ψευδή πραγματικά περιστατικά που μπορούν να έχουν έννομες συνέπειες ή τουλάχιστον στη γνώση ότι από τα περιστατικά αυτά είναι ενδεχόμενο να παραχθούν οι έννομες αυτές συνέπειες και στην εκ προοιμίου αποδοχή του ενδεχομένου αυτού. Για τη συγκρότηση της έννοιας αυτής της πράξεως, δεν αποτελεί προϋπόθεση η εγκυρότητα του εγγράφου, το οποίο μπορεί να προσβληθεί σύμφωνα με το νόμο, ούτε η καθ` ολοκληρία συμπλήρωση και αποπεράτωσή του. Το έγκλημα πραγματώνεται και στην περίπτωση που προσαπαιτείται για την ολοκλήρωση του εγγράφου η προσυπογραφή του από άλλα πρόσωπα εκτός του υπαλλήλου που το εξέδωσε. (633/2015 ΑΠ).)

*https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%A4%CE%A6%CE%A9%CE%973-%CE%91%CE%94%CE%9B?inline=trues

**https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A4%CE%A9%CE%96%CE%A9%CE%973-%CE%97%CE%9B%CE%91?inline=true

***https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%973-%CE%A6%CE%A55?inline=true

Η ΦΩΤΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΙΔΑΡΙ ΣΗΜΕΡΑ https://xaidarisimera.gr/se-poion-anikoyn-ta-mple-gipeda-toy-te/