Η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την έκτακτη επιχορήγηση των 332 Δήμων της χώρας με το ποσό των 75 εκ. ευρώ για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών που δημιούργησε η υγειονομική κρίση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Η επιχορήγηση γίνεται προκειμένου να αντιμετωπιστούν επί πλέον δαπάνες και μείωση εσόδων που προκλήθηκαν λόγω των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού. Όπως ενημερώνει η ΚΕΔΕ με ανακοίνωσή της, η απόδοση του ποσού που αναλογεί σε κάθε Δήμο θα γίνει με χρηματική εντολή του Υπ. Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ειδικότερα διατίθεται το ποσό των 50.000.000 € από τον λογαριασμό με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.» και το ποσό των 25.000.000 € από τον λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».

Στον Δήμο Χαϊδαρίου αντιστοιχεί το ποσό των 289.184,14 €. Δεν κρίνεται αρκετό για να καλύψει όλες τις δαπάνες λόγω της νόσου covid-19 (ειδικά τις ελαφρύνσεις τελών στα καταστήματα εστίασης, που φτάνουν στο τρίμηνο τις 500.000 ευρώ), ωστόσο στην ανακοίνωση του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, αναφέρεται ότι “το Υπουργείο σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ θα αποτυπώσουν την πραγματική οικονομική επιβάρυνση των Δήμων και όπου χρειαστεί θα υπάρξει επί πλέον στήριξη της Αυτοδιοίκησης”.

Ολόκληρος ο πίνακας της έκτακτης επιχορήγησης με τα ποσά ανά δήμο: 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8.pdf