Βραδιές των Σαββάτων του Jazzet Cafe Cool Nights, με μουσικές επιλογές από τον Χαϊδαριώτη Αντώνη Παπουτσάκη.