γράφει ο Γιώργος Αργυρόπουλος

Η Ελλάδα για να πάει μπροστά χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, τέσσερις μεγάλες τομές:

α) Αξιοκρατία στο Δημόσιο σε ευρεία κλίμακα και σε όλη την υπαλληλική ιεραρχία.

β) Επενδύσεις (ελληνικές ή ξένες) με κατά γράμμα τήρηση του εργατικού δικαίου και κοινωνικό πρόσημο.

γ) Εκπαίδευση ουσιαστική και αποδοτική με επαγγελματικό προσανατολισμό για το κάθε παιδί ήδη από τα πρώτα χρόνια του σχολείου με σύνδεση, στο μέλλον, των σπουδών του και της αγοράς εργασίας. Πλήρης αξιολόγηση όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού εκ βάθρων, από τον πρωτοδιοριζόμενο μέχρι τους Δ/ντες εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση έρχεται στα 18, τα διαρθρωτικά προβλήματα ξεκινούν ήδη από την 1η δημοτικού.

δ) Φορολόγηση του μεγάλου πλούτου που ακόμα και σήμερα υπάρχει στη χώρα μας. Ενεργοποίηση του διοικητικού μηχανισμού του κράτους για άμεση είσπραξη οφειλών από τους έχοντες (που χρησιμοποιούν κάθε είδους τρόπο ώστε να μην πληρώνουν) με άμεση ολοκλήρων των φορολογικών δικών και δικών για την είσπραξη οφειλών στο Δημόσιο. Δίχτυ προστασίας σε όσους δεν έχουν και το αποδεικνύουν.