Τα Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα διοργανώνουν σεμινάριο για γονείς και μαθητές. Στόχος η αξιόπιστη ενημέρωση για ερωτήματα που απασχολούν παιδιά και οικογένειες μπροστά στις εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση:

Χαϊδάρι Σήμερα Στο κέντρο της πόλης η νέα βάση των Φροντιστηρίων Παπαδέα 10

  • Σχολές Υψηλής Ζήτησης
  • Μη Δημοφιλή Τμήματα
  • Παγίδες Μηχανογραφικού
  • Αξιοποίηση Ελεύθερου Χρόνου
Εισηγητής στο σεμινάριο του εκπαιδευτικού οργανισμού Παπαδέα είναι ο κ. Κωνσταντίνος Παπαγιαννούλης, Ειδικός Επιστήμονας.
Σάββατο 30 Μαρτίου 2019
Αιγάλεω 15.30′ μ.μ
Χαϊδάρι  17.00′ μ.μ
Περιστέρι 18.30′ μ.μ