Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece θεωρούν ότι η προστασία των δασών και γενικότερα η προστασία από φυσικές καταστροφές θα πρέπει να βασίζεται  στην πρόληψη, στην ενημέρωση, στο συντονισμό των εμπλεκομένων μερών και λιγότερο στην αντιμετώπιση των συμβάντων και στην αποκατάσταση τυχόν ζημιών ή καταστροφών.

Με άλλα λόγια “καλύτερα Προμηθείς παρά Επιμηθείς” ή σύμφωνα με το ρητό του Ιπποκράτη  «κάλλιο προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν».

Οι ΦτΦ κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου:

· θα προωθήσουν στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης του σωματείου, ενημερωτικό υλικό (αφίσες, βίντεο, φυλλάδια) της Πολιτικής Προστασίας και άλλων αξιόπιστων φορέων για την ενημέρωση των πολιτών,

· θα συνεχίσουν να καταγράφουν τα προβλήματα και θα “περιπολούν” στο Όρος Αιγάλεω/ Ποικίλο, που είναι η έδρα του σωματείου,

· θα είναι σε επαφή με τους πολίτες, τους περιπατητές και τους επισκέπτες του βουνού,

· θα συνεργαστούν με δημιουργικό και όχι με τυπικό ή με δημοσιοσχετίστικο τρόπο με κάθε φορέα ή κίνηση πολιτών για την προστασία των ορεινών όγκων στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας.