Χαϊδάρι Σήμερα Επίδομα βαρείας και ανθυγιεινής εργασίας σε δημοτικούς υπάλληλους ανεξαρτήτως ειδικότητας. 1

Επίδομα βαρείας και ανθυγιεινής εργασίας θα λαμβάνουν όχι μόνον όσοι δημοτικοί υπάλληλοι ασχολούνται σε εργασίες σχετικά με τα απορρίμματα, αλλά και όσοι εργάζονται κοντά σε αυτά, ανεξάρτητα με την ειδικότητά τους. Είναι ένα επίδομα της τάξεως των 100 έως 150 ευρώ μηνιαίως σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών.

Όλα ξεκίνησαν από τον δήμο Ηλιούπολης, όταν έγινε σχετικό ερώτημα από το τμήμα λογιστηρίου στο ΓΛΚ, καθώς διοικητικοί υπάλληλοι του δήμου διεκδικούσαν την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος με την αιτιολογία ότι εργάζονται σε κτίρια τα οποία βρίσκονται κοντά στον σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων του δήμου και επομένως υπάρχουν συνέπειες για την υγεία τους, αν και το αντικείμενο εργασίας του δεν έχει σχέση με απορρίμματα.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ζήτησε διευκρινήσεις από το υπουργείο Εσωτερικών για το ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται. Το υπουργείο Εσωτερικών στο έγγραφο-απάντηση προς το Γενικό Λογιστήριο συμπεριέλαβε στους δικαιούχους του επιδόματος βαρείας και ανθυγιεινής εργασίας και τους συγκεκριμένους εργαζόμενους. Στην απάντησή του, το υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει: «κατά συνέπεια , εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, οι οποίοι παρέχουν κατά πλήρες ωράριο την εργασία τους στους επίμαχους χώρους δικαιούνται το επίδομα του άρθρου 22 του ν.4368/2016».

 scan_0002 scan_0004 scan_0005

http://www.cityofilioupolis.gr