ΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Επανασύνδεση νοικοκυριών με κομμένο ρεύμα – Αίτηση στον Δήμο

Επιδότηση 9 εκατ. ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Περιλαμβάνει όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως τα τέλη 2021 ή έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο. Στόχος η ανακούφιση των ευάλωτων νοικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή καταιγίδα.

Το μέτρο θα χορηγείται με αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια και θα αφορά όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2021 ή έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2022.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας, το ΤΕΜ θα επιδοτήσει το σύνολο της οφειλής έως 6.000 ευρώ, το 75% έως 9.000 ευρώ, από 9.000 έως 12.000 ευρώ το 50% και πάνω από 12.000 ευρώ το 30% και το υπόλοιπο θα καταβάλλεται μέσω άτοκων δόσεων.

Για να κάνουν χρήση των μέτρων, οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον κατά τόπος αρμόδιο Δήμο. Στην συνέχεια η δημοτική υπηρεσία, θα επικοινωνεί με τον ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να διαπιστώσει ότι η παροχή είναι αποσυνδεδεμένη.

Η δημοτική υπηρεσία θα εξετάζει τις αιτήσεις, θα αξιολογεί την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων και εφόσον πληρείται το σύνολο των προϋποθέσεων, θα δίνει άμεσα την εντολή για την επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου του προγράμματος.

Όσοι καταναλωτές έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούν να καλούν στο 15902 που είναι ο πενταψήφιος αριθμός που θα λειτουργεί για τις επανασυνδέσεις. Για να προχωρήσει η διαδικασία θα χρειαστεί να υποβάλλουν αίτηση προς τον αρμόδιο κατά τόπο Δήμο, με τα εξής δικαιολογητικά:

– δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

-δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,

-πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

-πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

– πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

– γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω,

– βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

– αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών, μπορεί είτε να ζητά την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργεί κοινωνική έρευνα και επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

Ο ΔΕΔΔΗΕ  θα ενημερώνεται από τον δήμο εφόσον γίνει αποδεκτό το αίτημα, προκειμένου να αναζητήσει τον τελευταίο Προμηθευτή, που εκπροσωπούσε τον καταναλωτή πριν την καταγγελία της σύμβασης ή πριν από την αποκοπή της παροχής του από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο συγκεκριμένος  προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να κάνει έλεγχο όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές για ηλεκτρική ενέργεια των ευπαθών καταναλωτών και να καθορίζει αναλογικά  το ύψος του ποσού του ειδικού βοηθήματος.

Στην περίπτωση που εκκρεμούν οφειλές προς τον ΔΕΔΔΗΕ, η οφειλή θα αθροίζεται και θα εξοφλείται αναλογικά.

Ο έλεγχος για την επανασύνδεση των ρολογιών θα γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ. Το ποσό του ειδικού βοηθήματος θα καταβάλλεται από τον ΔΕΔΔΗΕ απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίον εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου και θα εκδίδει εντολή επανασύνδεσης προς τον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος θα υλοποιεί την επανασύνδεση, δίχως χρέωση τελών.

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button