Φωτό Χρύσανθος Ξάνθης

Σύγκληση έκτακτου Σ.Ο.Π.Π. στην Περιφερειακή Ενότητα του Δυτικού Τομέα Αθηνών λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Σήμερα συγκλήθηκε διαδικτυακή έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δυτικού Τομέα Αθηνών υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Ανδρέα Λεωτσάκου λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στην τηλεδιάσκεψη, στην οποία συμμετείχαν Περιφερειακοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Τροχαίας, των εθελοντικών ομάδων, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες από την Περιφέρεια και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, συζητήθηκε ως θέμα ημερήσιας διάταξης:

Η λήψη επιπλέον πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) ή και ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) τις επόμενες μέρες.

Βασική προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειάρχη, κ. Γιώργου Πατούλη, είναι η ασφάλεια του πολίτη και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, με επαγρύπνηση, άμεσες παρεμβάσεις και οργανωμένο συντονισμό όλου του μηχανισμού αντιμετώπισης ακραίων καιρικών φαινομένων. Σε συνεχή συνεργασία της Πολιτικής Προστασίας, των Δήμων και των συναρμόδιων φορέων λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων πυρκαγιάς και των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.