Οι Γάλλοι σπουδαστές κατευθύνσεων αρχιτεκτονικής τοπίου και προστασίας άγριας ζωής, εκπαιδεύτηκαν για διάστημα δύο εβδομάδων σε σχετικά αντικείμενα στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, υπό την καθοδήγηση του επιστημονικού προσωπικού και την επίβλεψη των συνοδών καθηγητών τους, μέσω του προγράμματος ERASMUS.

Αξιοσημείωτο είναι το ότι οι σπουδαστές της κατεύθυνσης προστασίας της άγριας ζωής, εξελίσσονται σε στελέχη του Office National de Foret που είναι ο αντίστοιχος φορέας της  Δασικής Υπηρεσίας  στην Γαλλία.

Τα εξαιρετικά αποτελέσματα της εκπαίδευσης και ανταλλαγής εμπειριών αφήνουν υποσχέσεις για την συνέχιση του κύκλου των εκπαιδεύσεων.