Δημήτρης Αλεξάκης, δημοτικός σύμβουλος “Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου”

Οι Πολίτες σε Δράση,

στην ανοικτή συζήτηση που οργανώσαμε και πραγματοποιήσαμε πρόσφατα (24 Ιαν. 2022) διαδικτυακά, Αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας, εξοικονόμηση ενέργειας και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναδείξαμε ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στις μέρες μας, το οποίο θα μας απασχολεί έντονα για πολλά χρόνια, αν αυτό που είναι αναγκαίο και ικανό να κάνουμε εμείς, περιμένουμε να το κάνουν άλλοι!

Δηλαδή αν δεν ενδιαφερθούμε, λόγω της εκτόξευσης των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια στην οποία συμβάλει και η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, αφού λειτουργεί με βάση μόνο το κέρδος για να ικανοποιήσει μεταξύ άλλων και τις τεράστιες αμοιβές των golden boys στην ΙΕΗ (Ιδιωτική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού) πλέον,

 • για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες,
 • για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της δυσβάστακτης – “εξοντωτικής” σήμερα δαπάνης για κατανάλωση ηλεκτρισμού σε νοικοκυριά –  επαγγελματικές στέγες και
 • για την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων ως προς τα παραπάνω από την παρούσα Δημοτική Αρχή με βάση τον θεσμικό της ρόλο αλλά και την υποχρέωσή της να αναλάβει τις τις ευθύνες που της αναλογούν με την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δράσεων στην πόλη μας! Τώρα!

Οι Πολίτες σε Δράση θεωρούν ότι η ηλεκτρική ενέργεια όπως και το νερό είναι κοινωνικά αγαθά, στα οποία όλοι οι πολίτες ανεξαιρέτως πρέπει να έχουν “ανεμπόδιστη” πρόσβαση και επαρκή χρήση αυτών για να ζουν με αξιοπρέπεια.

Εκτιμούν ότι, ο οποιοσδήποτε ενεργειακός μετασχηματισμός από την κυβέρνηση δεν πρέπει να συνθλίβει τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να υποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο την υγεία των πολιτών.

Τι οφείλει να πράξει συγκεκριμένα και σε βασικά πεδία η παρούσα Δημοτική Αρχή :

 • Ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου  των δημοτικών κτηρίων, όλων των σχολικών συγκροτημάτων και υποδομών, για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους (Οι Πολίτες σε Δράση με τη θετική μας γνώμη έχουμε συμβάλει στη δρομολόγηση του έργου για την κατασκευή μονώσεων στα σχολεία της πόλης μας για την οποία έχει υπογραφεί πρόσφατα μεταξύ του Δήμου μας της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση υλοποίησης του σχετικού έργου, σε αντίθεση με άλλες παρατάξεις, παρέμβαση η οποία αναφέρεται και στον Προγραμματικό μας λόγο για την εξοικονόμηση ενέργειας),
 • εξοικονόμηση ενέργειας στον οδοφωτισμό που αναλογεί περίπου στα 2/3 της δαπάνης των 700.000ευρώ περίπου, που πληρώνει ο Δήμος κατ’ έτος για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας,
 • συμμετοχή στην αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για θέρμανση/ψύξη και

εύρεση και εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων αποθήκευσης ενέργειας (μέθοδος αντλησιοταμίευσης στη θάλασσα – Σκαραμαγκάς) σε συνεργασία με τα συναφή Τμήματα της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του ΕΜΠ.

 • Ενεργοποίηση των ενεργειακών κοινοτήτων γειτονιάς και Δήμου με συμμετοχή του Δήμου στην ανάπτυξη ΑΠΕ μικρής κλίμακας στις περισσότερες των περιπτώσεων (με βάση τον ν.4513/2018 όπως ισχύει), για την αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο τη σημαντική μείωση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού που χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά και οι επαγγελματίες της πόλης μας, γεγονός που σημαίνει εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών στις στέγες δημοτικών σχολείων και δημοτικών κτηρίων (διοίκησης, αθλητισμού, πολιτισμού) για την ενεργειακή αυτονομία τους αφενός και αλλά και για τη συμβολή τους στη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας σε κάθε γειτονιά / συνοικία με συμμετοχή των νοικοκυριών και επαγγελματιών της γειτονιάς / συνοικίας,
 • Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τουλάχιστον 6Mwatt σε έκταση που θα αναζητηθεί για παραχώρηση και χρήση από τον Δήμο (για παράδειγμα το 1ο σκοπευτήριο δίπλα στο αθλητικό κέντρο του Δάσους),
 • Ενίσχυση και συνεργασία του Κέντρου Κοινότητας που λειτουργεί στο Δημαρχείο με την Τεχνική Υπηρεσία και το ΚΕΠ για την καταγραφή και ενημέρωση των πολιτών σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας παράλληλα με άμεση εκπόνηση χαρτογραφημένων διαδικασιών και συλλογής δεδομένων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, γεγονός που θα συμβάλει στη δημιουργία Δημοτικού Παρατηρητηρίου αντιμετώπισης ενεργειακής φτώχειας και εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Αξιοποίηση όλως των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, όπως προσδιορίζονται επιχειρησιακά από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) “Αττική” και το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών και το Ταμείο Ανάκαμψης ειδικότερα για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων,

Οι Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου,

 • Επιδιώκουμε  να δώσουμε την καλλίτερη δυνατή πληροφόρηση στο σύνολο της Τοπικής Κοινωνίας, η οποία θα συμβάλει να ενεργοποιηθούν οι πολίτες και να συμμετέχουν σε ότι αποφασισθεί από κοινού στην πόλη μας.
 • Επιδιώκουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής παράλληλα με την πρόβλεψη για ανάγκη διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής, αφού η ρήτρα “ανεξέλεγκτης” αναπροσαρμογής που εφαρμόζεται από τους παρόχους ενέργειας κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και όλο και περισσότεροι καταναλωτές βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική θέση.
 • Επιδιώκουμε επιτέλους, όπως αναφέρουμε και στο Πρόγραμμά μας με δεσμευτικό χαρακτήρα, να γίνει στην πόλη μας Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ (κατ’ εξοχήν θεσμικός και τεχνογνωστικός φορέας για την πλειονότητα των ζητημάτων που συζητάμε).
 • Επιδιώκουμε να πραγματοποιηθούν Διαδημοτικές Συνεργασίες στοχευμένο περιεχόμενο στα ζητήματα της ενέργειας και τη συμβολή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας.
 • Επιδιώκουμε να χρηματοδοτηθούν και να γίνουν απαιτητά τα Τοπικά Σχέδια Δράσης στα οποία μεταξύ άλλων ενεργειακών αναφορών θα γίνεται και ειδικότερη αναφορά για την Αυτοπαραγωγή και Ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, με αιρεσιμότητες και με δεσμεύσεις αμφίδρομες : Πολιτών – Φορέων Γενικής Κυβέρνησης  – Φορέων Κεντρικής Κυβέρνησης.
 • Επιδιώκουμε με τις προτάσεις μας τη μείωση επιτοκίων δανεισμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εφόσον πρόκειται για αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τους ΟΤΑ, ιδιαίτερα δε στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Επισημαίναμε από τις αρχές του 2019 με τις δημόσιες παρεμβάσεις μας, συνεχίζουμε δε να υπογραμμίζουμε και σήμερα, την αναγκαιότητα να εναρμονιστεί και η Τοπική Αυτοδιοίκηση στον ενεργειακό σχεδιασμό για την περίοδο 2021 – 2030 με την εκπόνηση ολοκληρωμένου τοπικού σχεδίου, το οποίο θα έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό και στόχους, ουσιαστικό και εφικτό περιεχόμενο καθώς και τρόπους,

            -για την επίτευξη των στόχων  εξοικονόμησης της προβλεπόμενης κατανάλωσης ενέργειας σε ποσοστό 32,5% μέχρι το 2030 (2020, Ειδική Έκθεση Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου), με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτήρια (καλλίτερη μόνωση στο κέλυφος για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, βελτίωση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης και οικονομία στον φωτισμό),

            -για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών κτηρίων και των κτηρίων των κατοικιών στην πόλη μας σε σχέση και με την οικονομική αποδοτικότητα των δαπανών,

            – για τη συμβολή στην επίτευξη, ως προς το μέρος που αναλογεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού, της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050, δηλαδή αρχικά στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2030 τουλάχιστον σε ποσοστό 55%, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Δεν είμαστε Δημοτική Αρχή και γι’ αυτό δεν έχουμε δυνατότητα διοικητικής παρέμβασης για την υλοποίηση των παραπάνω αλλά, από τη θέση μας, σαν υπεύθυνη αυτοδιοικητική παράταξη με σεβασμό προς όλους τους συμπολίτες και τις συμπολίτισσές μας, καταθέτουμε δομημένες, τεκμηριωμένες, χρήσιμες και εφικτές προτάσεις, όπως συμβαίνει τακτικά στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας αλλά και με τη δημοσιοποίηση των θέσεών μας, για να δείξουμε τον τρόπο δράσης στη Δημοτική Αρχή, η οποία εκ του θεσμικού της ρόλου έχει τη δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης με έργα.

Γιατί η τοπική κοινωνία τώρα έχει ανάγκη από συνθέσεις και άμεσες παρεμβάσεις.

Οι “ανούσιες κοκορομαχίες” που γίνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο οφείλονται στην έλλειψη θέσεων και προγραμματικού λόγου από Δημοτικές Παρατάξεις και γίνονται για την πρόκληση εντυπώσεων και όχι για την παραγωγή έργου με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες της πόλης μας.

Οι “Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου” έχουμε σαν προτεραιότητα διαχρονικά να είμαστε χρήσιμοι για όλους και όλες τους συμπολίτες και τις συμπολίτισσες μας! “ΠσΔ Χαϊδαρίου 4all”!