Ο Αντιπεριφερειάρχης του Δυτικού Τομέα Αθηνών, ΑΝΔΡΈΑς Λεωτσάκος παραβρέθηκε στην καλοκαιρινή γιορτή που διοργάνωσαν το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α.) και οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) «ΑΜΑΛΘΕΙΑ Ι & ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΙΙ»  του Γαλατσίου και «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΙΙΙ & ΑΜΑΛΘΕΙΑ IV» του Χαϊδαρίου.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία Κ.Ε.Α/Α.Μ.Ε.Α.» Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο Bazaar και το πλήρες εκθετήριο με τα έργα των παιδιών των προαναφερθείσων δομών, δίνοντας την ευκαιρία για δημιουργικότητα και κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες, πόσο μάλιστα σε μία περίοδο κοινωνικής αποστασιοποίησης και αναστολής πολλών δραστηριοτήτων λόγω της πανδημίας.