Δήμοι Δυτικού Τομέα Αθηνών -Ενσωμάτωση Αποτελεσμάτων 18,27%