Χριστουγεννιάτικα δρώμενα με κάλαντα και χορούς από τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΥΡΓΟΥΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ «Το Πυργί Χίου».

Σήμερα, Κυριακή 19 Δεκεμβρίου
Πλατεία Ηρώων
Ώρα Έναρξης: 17.30