Μετά την δημοσίευση της απαντητικής επιστολής () που λάβαμε από τον κ. Σταύρο Μπαλοδήμα, σχετική με το δημοσίευμά μας  όπως και την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον δημοσιογράφο μας Γιώργο Παπαπαναγιώτου, που πήρε την συνέντευξη, από τον οποίο ζήτησε να αποσυρθεί το κείμενό της, σεβόμενοι την επιθυμία του αποσύρουμε την συνέντευξη από τον εν λόγω δημοσίευμα.