Κατάλληλες – ακατάλληλες παραλίες σε Πόρτο Γερμενό – Ψάθα – Αλεποχώρι – Μεγάλο Πεύκο…


Πόρτο Γερμενό, Ψάθα, Αλεποχώρι, Πάχη, Μεγάλο Πεύκο έβαλε στο στόχαστρο το ΠΑΚΟΕ , που πραγματοποίησε μικροβιολογικές αναλύσεις σε 13 πολυσύχναστες παραλίες, αλλά και σε 3 σημεία πόσιμου νερού. Από αυτές, 5 παραλίες κρίθηκαν ακατάλληλες όπως και τα 3 σημεία πόσιμου νερού.
Οι δειγματοληψίες* πραγματοποιήθηκαν την 1 Ιουλίου στο Πόρτο Γερμενό και την περιοχή των Μεγάρων, από το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Οι δειγματοληψίες έγιναν στα 5 μέτρα μέσα στη θάλασσα, ενώ άλλες έγιναν σε διαφορετικά σημεία, αρκετά μακριά από την ακτή.
Δείτε τα αποτελέσματα


* Η μέθοδος ανίχνευσης και καταμέτρησης του μικροβιακού φορτίου ή ζωντανού μικροβιακού πληθυσμού βακτηρίων E.coli, των ολικών κολοβακτηριοειδών και εντερόκοκκων, στο αρχικό δείγμα έγινε με τη μέθοδο της Διήθησης δια μέσου μεμβράνης πόρου 0,45μm συγκεκριμένης ποσότητας νερού (100ml δείγματος νερού).