ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ: Έχει και ο Δήμος λύσεις

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κλείνοντας την τοποθέτηση μας στο δημοτικό συμβούλιο επί του Προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος 2008 τονίζαμε τα εξής:
«Επί του θεσμού της Τ.Α. και μέσω του θεσμού της Τ.Α. ασκούνται συγκεκριμένες πολιτικές. Δεν είναι μια απολίτικη διαδικασία. Δεν συζητάμε στη λογική όλοι καλοί άνθρωποι είμαστε, όλοι το καλό της πόλης θέλουμε. Συζητάμε στη λογική ότι μπορούν να ασκηθούν πολιτικές διαχείρισης του δεδομένου πλαισίου ή πολιτικές ανατροπής του δεδομένου πλαισίου. Το γεγονός ότι όλοι διαπιστώνουμε τα ίδια προβλήματα στο δήμο, δεν μας καθιστά ίδιους. Το γεγονός ότι η δημοτική αρχή και η αντιπολίτευση έχουν την καλή διάθεση να παράγουν έργο δεν καθιστά την πολιτική τους ικανή να λύσει προβλήματα.Το ζήτημα παίζεται όχι μόνο στην ιεράρχηση και τη σωστή ή λάθος επιλογή λύσεων αλλά κύρια στις συγκρούσεις που είναι διατεθειμένοι να κάνουν με την κεντρική εξουσία, με τις επιμέρους εκφράσεις τους (Υπουργεία ΔΕΚΟ κ.λ.π.), τα οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα, αλλά και τα μικρά ανοργάνωτα ιδιωτικά συμφέροντα όπως εμφανίζονται και στον δήμο μας. Γι΄ αυτό τον λόγο δεν μπορούν ούτε καν να προσεγγίσουν τους χρόνους επίλυσης ζητημάτων, μένουν απλά στην καταγραφή τους, διαμορφώνουν, όπως και η προηγούμενη διοίκηση προϋπολογισμό και Τεχνικό Πρόγραμμα και αναμένουν την τυχαία υλοποίηση τους άμα δεήσει η κεντρική διοίκηση και οι υποδιαιρέσεις της.»
Αυτά ισχύουν, με άλλο τρόπο και σήμερα. Το 2009 δεν είναι και δεν θα είναι ίδιο ή παραπλήσιο με το 2008 ή το 2007. Υπάρχουν 2 λέξεις κοινές σ’ όλα τα στόματα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. Η καθεμία και ο καθένας έχει την δική του άποψη γι’ αυτό, για τους αμυντικούς και επιθετικούς μηχανισμούς που πρέπει να μπουν σε λειτουργία. Όμως δεν μπορεί να την αρνηθεί. Και δεν είναι κάτι που θα έρθει, ήλθε απλά ακόμα βιώνουμε τα προεόρτια των συνεπειών της και δεν φαίνεται κάποιο ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο με αναφορά προστασίας της κοινωνίας. Υπερασπίζομαι την άποψη πως σ’ αυτή την νέα έκτακτη κατάσταση, χρειάζονται έκτακτα μέτρα με σαφή κοινωνική αναφορά υπέρ των ασθενέστερων και υπέρ της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Το ερώτημα είναι τι ρόλο σ’ αυτή την κατεύθυνση μπορεί να παίξει η Τ.Α. και τι σημαίνει αυτό για τον δήμο μας Είναι σίγουρο πώς η Τ.Α. δεν μπορεί από μόνη της να σηκώσει το βάρος αντιμετώπισης της διεξόδου από την κρίση. Είναι όμως εξίσου σίγουρα πως η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί, δεν πρέπει να μπορεί να μείνει θεατής, αντίθετα της αντιστοιχεί ένας σπουδαίος ρόλος σ΄ ένα συνολικό σχεδιασμό, αν υπήρχε.
Εμείς υποστηρίζουμε ότι αυτός ο ρόλος πρέπει να διεκδικηθεί και θα προσπαθήσουμε να το αποδείξουμε με συγκεκριμένα μέτρα όσο αφορά το δήμο μας.
Σε κάθε περίπτωση, η αυτοδιοίκηση πρέπει να επιδείξει τα φιλολαϊκά της αντανακλαστικά, σε κάθε περίπτωση ο δήμος πρέπει να δράσει ως λαϊκός θεσμός, σε κάθε περίπτωση η δημοτική αρχή, θέλει δεν θέλει, χρειάζεται να πιεσθεί ώστε να λειτουργήσει υπέρ της κοινωνίας.
Υπάρχουν 4 άξονες δράσης του δήμου σ’ αυτή την κατεύθυνση.
Άξονας 1ος. Αναπτυξιακή πολιτική με βάση τα δυναμικά χαρακτηριστικά
Άξονας 2ος. Κοινωνική πολιτική ανακούφισης των ασθενέστερων
Άξονας 3ος. Δράσεις μείωσης του κόστους ζωής με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Άξονας 4ος. Οργανωτική και παραγωγική ανασυγκρότηση των υπηρεσιών του δήμου που να αντιστοιχούν στην επιτυχία των παραπάνω αξόνων.
Κοινωνική πολιτική ανακούφισης των ασθενέστερων
Η οικονομική κρίση πρώτα απ’ όλα εκφράζεται ως κρίση απασχόλησης. Αυτό που δεν αναμένεται πια αλλά έχει παρουσία είναι η διόγκωση της ανεργίας και η κατάρρευση των μικρών επιχειρήσεων. Με διάφορα λογιστικού χαρακτήρα κόλπα που μπορούν να εμφανίζουν τους δείκτες κατώτερους από την πραγματικότητα δεν μπορούν όμως να την κρύψουν. Ήδη ζούμε τα διάφορα προγράμματα stage, την εξάπλωση της μερικής απασχόλησης, την ανασφάλιστη εργασία κ.λ.π. Προσφέρεται μισό μεροκάματο, μισός μισθός, μισή ζωή για να κατέβει η ανεργία. Υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για να εξασκηθεί πίεση ώστε να αποδεχθεί η κοινωνία μειώσεις στο μισθό και το μεροκάματο, διάρρηξη της εργατικής θέσης σε δύο, επισφαλείς θέσεις εργασίας κ.λ.π. Η δική μας άποψη είναι ότι μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση πρέπει να ορθώσουμε ένα πραγματικό τείχος αλληλεγγύης και αντίστασης.
Τι σημαίνει αυτό για το δήμο:

1. Σημαντική αύξηση των κοινωνικών δαπανών. Προτείναμε διπλασιασμό τους για το 2009. Κάναμε λάθος. Έπρεπε να προτείναμε να υπάρξουν, γιατί απλά δεν υπάρχουν. Συγχρόνως η κοινωνική υπηρεσία χρειάζεται να στελεχωθεί με νέους επιστήμονες και ν’ ανοίξει νέα πεδία δράσης.(μονογονεϊκές οικογένειες, χρονίως πάσχοντες κ.λ.π)
2. Καταγραφή των ανέργων, δικτύωση με τον ΟΑΕΔ για προσλήψεις, συνεννόηση και έλεγχος με τις τοπικές επιχειρήσεις.
3. Ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων μέσω των προμηθειών του δήμου. Μεταφορά γνώσεων και τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στο δήμο μας. Συνεισφορά και στήριξη των προσπαθειών τους σε σχέση με τις τράπεζες.
4. Εκσυγχρονισμός του οργανογράμματος του δήμου, παρέμβαση στον ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων με μόνιμους υπαλλήλους.
5. Διαφάνεια στις προσλήψεις και τις εποχιακές θέσεις με ανοιχτές διαδικασίες και κοινωνικά κριτήρια.
6. Παρέμβαση του δήμου για τις κενές θέσεις στα νοσοκομεία της περιοχής.
7. Πάγωμα των ανταποδοτικών τελών για 4 χρόνια με ταυτόχρονη διεκδίκηση της αποδέσμευσης της υπηρεσίας καθαριότητας από την ανταποδοτικότητα. Μοναδική εξαίρεση οι μεγάλες μονάδες (π.χ.τα Ναυπηγεία και οι τράπεζες).
8. Μηδενισμός των τροφείων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς .
9. Μείωση στο 50% των συνδρομών στα Νομικά Πρόσωπα(Πνευματικό Κέντρο, ΔΑΟΧ κ.λ.π.)
10. Εκπτωτική κάρτα σε ανέργους, οικονομικά ασθενείς, μέλη των ΚΑΠΗ, μαθητές σε συμφωνία με τον σύλλογο των ΕΒΕ.
Η αυτόματη αφαίρεση κόστους ζωής με βάση τα παραπάνω μπορεί να συνδυαστεί με βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της λειτουργίας της πόλης.
Σ’ αυτό το πλαίσιο προτάσσουμε:

1. Την κυκλοφοριακή μελέτη και εφαρμογή της με κεντρικό άξονα την ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Την επίσπευση των έργων μετρό στην Αστυθέα, την προέκταση του στο Αττικό.
2. Την οριστική επίλυση του προβλήματος σύνδεσης της Αφαίας
3. Την ολοκληρωμένη μελέτη και εφαρμογή λύσεων στην περιοχή της Αστυθέας που σύντομα θα δεχτεί πίεση από την ύπαρξη τερματικού σταθμού μετρό.
4. Την συμβολή του δήμου στην δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών.
5. Εκπαίδευση: Υπάρχει το ζήτημα των συνολικών διαμορφώσεων μαζί με το θέμα της ύπαρξης ομάδας κρούσης από τα τεχνικά συνεργεία,το ζήτημα του πράσινου αύλειου χώρου, του ανοιχτού σχολείου, της αξιοποίησης των αιθουσών και ιδιαίτερα των αιθουσών εκδηλώσεων από την κοινωνία και ειδικά τους φορείς, της προληπτικής ιατρικής στους μαθητές.
6. Δημόσια και εκπαιδευτικά κτίρια: Όλα με νέα τεχνολογία ώστε να εξοικονομείται ενέργεια (η Γερμανία πρώτη στα φωτοβολταϊκά)
Αναπτυξιακή πολιτική
Όταν μιλάμε για ανάπτυξη εμείς δεν παίρνουμε πρώτα απ’ όλα υπόψη μας τη σχέση κεφαλαίου / απόδοσης κεφαλαίου σε μονάδα χρόνου. Έχουν ιδιαίτερη αξία και άλλες παράμετροι. Μετράμε την ανάπτυξη σε σχέση με την μείωση της ανεργίας, την προστασία και την οικολογική ανασυγκρότηση του περιβάλλοντος, την αειφορία, την εκπαιδευτική, πολιτιστική και αθλητική αναβάθμιση κ.λ.π.

Εδώ στο Χαϊδάρι έχουμε μια κοινή κοινωνική και διαπαραταξιακή συμφωνία που αφορά στα μεγάλα προβλήματα.
1. Να επανακτήσουμε την παραλία του Σκαραμαγκά
2. Να ανασυγκροτήσουμε το Ποικίλο Όρος (αναδασώσεις κ.λ.π)
3. Να κοινωνικοποιήσουμε τους χώρους των στρατοπέδων (Μητροπολιτικό Πάρκο)
4. Να υπογειοποιήσουμε τη Λ. Αθηνών και να διαμορφώσουμε Διοικητικό κέντρο.

Τι σημαίνουν αυτά από οικονομική άποψη και αύξηση των θέσεων εργασίας.
1. Η περιοχή Σκαραμαγκά μας προσθέτει εδαφικό και οικονομικό χώρο στο πλαίσιο της λειτουργίας υποδομών ελαφράς άθλησης και ψυχαγωγίας. Με την σύγχρονη λειτουργία Ναυταθλητικών δραστηριοτήτων και των αντίστοιχων υποδομών και εντευκτηρίων, την διευθέτηση της γλύστρας και την ύπαρξη μικρής μαρίνας (της μόνης στην Δυτική Αθήνα) εννοούμε ένα τεράστιο κύκλο εργασιών που θα προσθέσει κατ’ ελάχιστο 100 έως 400 θέσεις εργασίας. Η οργάνωση του χώρου απαιτεί μια σημαντική πρώτη επένδυση και είναι σαφές ότι κατά τις εργασίες διαμόρφωσης θα ενεργοποιηθεί επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό για περίπου 2 χρόνια.
2. Το ίδιο αφορά την προστασία και απορρύπανση της λίμνης Κουμουνδούρου και την οικολογική διαμόρφωση της γύρω περιοχής. Η εμπειρία από την αντίστοιχη δράση στη λίμνη του Κόμο (Ιταλία) δείχνει ότι μετά τα αναγκαία έργα (που θ’ αξιοποιηθεί σημαντικό εργατοτεχνικό προσωπικό) δημιουργούνται 50 θέσεις μόνιμης εργασίας για τουλάχιστον 20 χρόνια (επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό διαχείρισης και ξενάγησης, εργαζόμενοι στην απορρύπανση, φύλακες κ.λ.π.) . Στο κόστος της συνολικής επένδυσης πρέπει να υποχρεωθούν να συμβάλουν τα ΕΛ.ΠΕ. και τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά στη βάση της αρχής ” o ρυπαίνων πληρώνει ” που για εμάς έχει την λογική ότι πληρώνει την αποκατάσταση και όχι πληρώνει για να ρυπαίνει.
3. Οικολογική ανασυγκρότηση Ποικίλου: Εδώ το επίπεδο της επένδυσης είναι λίγο πολύ δεδομένο. Ξεπερνά τα 2 εκατ. € για διάνοιξη δασικών δρόμων, μέτρα πυρασφάλειας, μεταφορά χώματος, μέτρα στήριξης, υδραυλικά έργα, αναδάσωση. Η Νομαρχία Αθηνών έχει εγκρίνει πίστωση 1.000.000 €. Πρόκειται για πολλές εργολαβίες που στην πλήρη ανάπτυξη τους μπορούν να απασχολήσουν περίπου 500 διαφορετικούς εργαζόμενους ενώ οι ανάγκες προστασίας, διατήρησης και αναβάθμισης του φυσικού και ζωικού περιβάλλοντος σε μόνιμη και 24ώρη βάση απαιτούν τουλάχιστον 10 φύλακες, 4-5 ειδικούς επιστήμονες, 2-3 διοικητικούς και ίσως πάνω από 50 εποχιακούς – στην ουσία μόνιμους – εργαζόμενους χωρίς να υπολογίζουμε την εθελοντική προσφορά των κατοίκων.
4. Στρατόπεδα: Η απόκτηση όλου του χώρου και η λειτουργία του δημιουργεί ένα νέο οικονομικό κύκλο. Η ύπαρξη Μουσείου Εθνικής Αντίστασης, Μουσείου Τηλεπικοινωνιών, Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και Μουσείου Ιστορίας στο χώρο μαζί με την λειτουργία χώρων Πληροφόρησης, ξεκούρασης και ψυχαγωγίας και συνεπικουρούμενη με το αναγκαίο επιστημονικό (γεωπόνοι, δασολόγοι, ιστορικοί κ.λ.π.) και διοικητικό προσωπικό ανεβάζουν τις ανάγκες για νέες θέσεις εργασίας σε περίπου 100. Σ’ αυτές μπορούν να προστεθούν και λειτουργίες όπως πρότυπες καλλιέργειες, εκθέσεις κ.λ.π. με μόνιμο ή εποχιακό προσωπικό.
5. Υπογειοποίηση και Διοικητικό κέντρο: Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο που θα εξορθολογήσει την λειτουργία της πόλης. Για ένα χρονικό διάστημα δημιουργεί θέσεις εργασίας όμως η πολλαπλή ωφελιμότητα του θα φανεί στη λειτουργία του μια και θα αμβλύνει την κυκλοφοριακή φόρτιση, θα συνδέσει τις περιοχές του δήμου, θα προσθέσει δημόσια γη, θα δημιουργήσει ευνοϊκότερους όρους λειτουργίας και μετακίνησης για τους κατοίκους. Είναι έργο υψηλής οικονομίας σε βενζίνες, αποστάσεις χρονοκίνησης (ο χρόνος ως οικονομία), αξιοποίησης γης κλπ.
Πρόκειται για μεγάλα έργα που πρέπει να διεκδικηθούν τώρα με συνέπεια. Αντί τα χρήματα να πηγαίνουν σε τραπεζίτες να γίνουν άμεσες δημόσιες επενδύσεις. Σ’ αυτό το επίπεδο προτείνουμε τη συγκρότηση ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ που θα έχει επικεφαλής Αντιδήμαρχο με μόνο αυτή τη δουλειά, εκπροσώπους των δημοτικών κινήσεων και των μαζικών φορέων και συλλογικοτήτων που θα οργανώσουν την πίεση προς το κράτος και θ’ αναφέρονται τακτικά τουλάχιστον 1 φορά το μήνα στο δημοτικό συμβούλιο και στο λαό της πόλης.
Χρειάζονται κι’ άλλα άμεσα μέτρα.

Αναπροσανατολισμός της Δημοτικής Επιχείρησης: Από εισπρακτικός μηχανισμός ενοικίων χρειάζεται να κινηθεί σε παραγωγική κατεύθυνση.
α) Διαμόρφωση ολοκληρωμένων σχεδίων και μελετών για τα παραπάνω, ανάληψη μικρών κατασκευαστικών έργων. Διαχείριση νέων υπηρεσιών προς τους δημότες (π.χ. γκαλερί έργων Χαϊδαριωτών καλλιτεχνών). Δημιουργία παντοπωλείου του φτωχού με ειδική κάρτα μέλους . Επιχειρηματική δραστηριότητα με στόχο κοινωνικό όφελος (π.χ. μικρογεύματα με κέρδος προσανατολισμένο στην καταπολέμηση των ναρκωτικών κ.λ.π.) .
β) Αν η δημοτική επιχείρηση είχε την ευθύνη για όσα έχει ενοικιάσει (καφέ, σινέ κ.λ.π.) οπωσδήποτε το κέρδος θα ήταν μικρότερο αλλά η κοινωνική ωφέλεια μεγαλύτερη, τόσο από άποψη τιμών όσο και από άποψη θέσεων εργασίας. Και σήμερα όμως μπορεί να ελέγξει τους ενοικιαστές της κατά πόσο τηρούν τα νόμιμα και να τους υποχρεώσει στην εφαρμογή του ωραρίου εργασίας, στην κάλυψη θέσεων, στους όρους μη επέκτασης, στη συντήρηση των χώρων
γ) η δημοτική επιχείρηση έχει σαφώς κέρδη. Χρειάζεται να προσανατολισθούν στην κοινωνική εξυπηρέτηση. Βοήθεια στο σπίτι, επαγγελματικός προσανατολισμός των απεξαρτημένων, αποφυλακισμένων, ανέργων. Σχολές εκμάθησης ελληνικών για μετανάστες, πληροφορική κ.λ.π.
δ) προγραμματικές συμβάσεις με άλλους δήμους αλλά και ιδιώτες για ζητήματα που έχουμε την τεχνογνωσία και υπηρεσίες πρόσβασης σε προγράμματα του Ελληνικού Δημοσίου, της Ευρωπαϊκής Ε¨νωσης. Διεθνείς ανταλλαγές.
Τέλος και επιπλέον για τα μεγάλα έργα και παρά το γεγονός πως η εργασία δεν έχει σύνορα, πρέπει να διεκδικήσουμε την κοινοτική οδηγία που υποχρεώνει στα μεγάλα έργα το 10% να είναι ντόπιο εργατικό δυναμικό. Με βάση τα παραπάνω υπολογίζουμε πως σε βάθος 5 χρόνων στο Χαϊδάρι μπορούν να δημιουργηθούν περίπου 500-1000 νέες θέσεις μόνιμης εργασίας ενώ κατά τον χρόνο διαμόρφωσης (από 2 έως 5 πέντε χρόνια θα εργασθούν χιλιάδες.)
Συγχρόνως χρειάζεται να καλυφθούν οι ανάγκες στο Αττικό Νοσοκομείο (περίπου 300 θέσεις εργασίας σε νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό) στο ΨΝΑ (περίπου 200) και να εξασφαλιστεί η λειτουργία του Δρομοκαίτειου. Να μην υπάρχουν λειτουργικά κενά στα σχολεία της περιοχής. Αντίστοιχα παραγωγική πρέπει να γίνει η μεγάλη υπόθεση της ανακύκλωσης που σήμερα εξαντλείται στη σχέση με 2 εταιρείες, δεν παράγει ούτε κέρδος και μειωμένο κοινωνικό όφελος.
Το επιπλέον κρυφό χαρτί είναι ότι με όλα τα παραπάνω ο δήμος μπαίνει μπροστά και δημιουργεί οικονομικούς κύκλους που μπορούν και σίγουρα θα προσελκύσουν και ιδιωτικές επενδύσεις και επιχειρηματικές δράσεις που θα δημιουργήσουν και νέες θέσεις εργασίας (π.χ. αθλητικά είδη, είδη περιπατητικής ορειβασίας, είδη ναυταθλητικών δραστηριοτήτων κ.λ.π.)
Τα έσοδα
Θα μπορούσε κανείς να πεί. Που θα βρεθούν τα χρήματα;
Υπάρχουν απλοί τρόποι, σύνθετοι τρόποι και διεκδικήσεις. Θα αναφέρουμε ορισμένους απ’ αυτούς.

Απλοί
1. Δραστική περικοπή των δραστηριοτήτων επικοινωνιακού χαρακτήρα. (Δεξιώσεις, μετάκληση καλλιτεχνών, συναυλίες κ.λ.π.). Με βάση διάφορους υπολογισμούς μπορούμε άμεσα να εξοικονομηθούν 350 – 400 χιλιάδες ευρώ.
2. Ενιαία υπηρεσία προμηθειών για δήμο και νομικά πρόσωπα
3. Έλεγχος και πραγματική τσιγγουνιά στο που πάει και πώς πάει κάθε €.
4. Υπεράσπιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας

Σύνθετοι τρόποι
1. Ανασυγκρότηση των υπηρεσιών του δήμου προς παραγωγική στην κοινωνία κατεύθυνση. Σήμερα παντού έχουμε προϊστάμενους και διευθυντές. Όμως εργάτες και υπάλληλοι θα λειτουργούν παραγωγικά αν εμπνευσθούν.
2. Επαναδιαπραγμάτευση των δανείων το 2008 πληρώθηκαν 1.137.175,2€. Το 2009 προβλέπεται 1.338.679,22€. Με βάση την κρίση και το γεγονός ότι είναι δάνεια εσωτερικού μια νέα διαπραγμάτευση μπορεί να γίνει.
3. Ακύρωση ή χρονική μετάθεση έργου και μεταφορά κονδυλίου. Με θάρρος να πούμε πως σήμερα προέχει να ενισχύσουμε τον κοινωνικό ιστό της πόλης και ας μεταθέσουμε ένα έργο ή μία αγορά. (Βέβαια δεν περιμένουμε πολλά γιατί έτσι κι’ αλλιώς ούτε απαλλοτριώσεις ούτε έργα γίνονται).
4. Έσοδα από την Ε.Ε. στη βάση έτοιμων μελετών για προγράμματα και από τις γραμμές προϋπολογισμού των Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διεκδικήσεις :
Τα μεγάλα έργα δεν γίνονται από το δήμο. Διεκδικούνται. Όμως δεν μπορούν να αφεθούν στην τύχη τους. Χρειάζεται επιτέλους να μπει πρόγραμμα και να ξεσηκωθεί ο κόσμος για να συμμετέχει. Π.χ. Σκαραμαγκάς: Μας δίνετε τον χώρο ως τότε. Κάνουμε πρόγραμμα ενημέρωσης, δράσεις διαμαρτυρίας και σε ορισμένη ημερομηνία κατάληψη του χώρου.
Συγχρόνως είναι αναγκαίος ένας άλλος τρόπος συμμετοχής των κατοίκων στις τοπικές υποθέσεις.
Σήμερα όπως είναι τα πράγματα και στην κατεύθυνση δημιουργίας Τοπικών Συμβουλίων οι Εξωραϊστικοί Σύλλογοι μπορούν να παίξουν πρώτο ρόλο. Μπορούμε να πειραματισθούμε στην Αφαία, στο Δαφνί, στο Α. Δάσος. Να ορίσουμε ένα ποσό π.χ. 50-100 χιλ.€ να το διαχειριστούν . Έτσι όλοι παίρνουν θέση ευθύνης, οι κάτοικοι συμμετέχουν. Υπάρχει τρόπος νομιμοποίησης (το δημοτικό συμβούλιο ψηφίζει κ.λ.π.).
Το ίδιο για την συνέλευση παιδείας και αθλητισμού, αυτό είναι σημαντικό και όχι οι 3.000€ που έδωσε ο δήμος για επιχορήγηση στα πολιτιστικά σωματεία και τους εθνικοτοπικούς συλλόγους. Το ίδιο για τον αθλητισμό. Το 2008 δόθηκαν 53.500€ στα αθλητικά σωματεία και ποιος ξέρει πόσα μέσα απ’ τον ΔΑΟΧ. Όχι έτσι. Επιδοτούμε ενέργειες και δράσεις και όχι Διοικητικά Συμβούλια. Και σε σχέση με τους εθνικοτοπικούς. Εκτιμάμε και είμαστε περήφανοι για την δράση τους. Χρειάζεται όμως να συμβάλλουν και στη συνολική διεκδίκηση. Στο χορό και το τραγούδι όλοι είμαστε φίλοι, στη γιορτή όλοι είμαστε αγαπημένοι, πρέπει να ‘μαστε όμως και μαχητικά ενωμένοι στη λύση των κοινών προβλημάτων.
Κλείνω με το ζήτημα των συνεργασιών.Οι ΠΟΛΙΤΕΣ σε ΔΡΑΣΗ δεν υπάρχουμε για τις εκλογές. Πέρα από τους μικρούς υπολογισμούς υπάρχει και η αλήθεια. Είδαμε τη δράση των άλλων δ.κ. και συνδυασμών. Όσοι απέτυχαν να εκλέξουν δημοτικό σύμβουλο διαλύθηκαν την άλλη μέρα . Οι υπάρχουσες στο δημοτικό συμβούλιου παρατάξεις εξαντλούν την δράση τους μέσα στη συνεδρίαση και στις λίγες φορές που βγήκαν προς τα έξω, η ΔΕΚ ψάχνει να βρει τρόπο ώστε να μην μπουν οι υπογραφές μας δίπλα – δίπλα. Είναι θλιβερή κατάντια η ΠΕΑΕΑ να καλεί όλες τις δημοτικές παρατάξεις στην κοπή της πίτας της εκτός από τους ΠΟΛΙΤΕΣ σε ΔΡΑΣΗ. Με τον συνδυασμό «Πρώτα το Χαϊδάρι» μας χωρίζουν και ιστορικές και προγραμματικές διαφορές και πρόσφατα σημαντικές διαφορές επί των προβλημάτων (Στρατόπεδο). Εμείς έχουμε μια άλλη λογική.
Ότι θέμα καταπιανόμαστε το πάμε μέχρι το τέλος και μερικές φορές και μετά απ’ αυτό.
Δεν εκλιπαρούμε κανένα για συνεργασία, είμαστε εδώ ανοιχτοί σε προτάσεις αλλά θα μετρήσουμε και τη δράση τους, την πραγματική τους δράση.
Εμείς έχουμε συνεργάτες ή καλύτερα έχουμε βρει τον δικό μας δρόμο δράσης και συνεργασίας. Είναι οι ζωντανοί φορείς που παλεύουν. Είναι ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αφαίας, είναι ο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, είναι η Διαρκής Κίνηση, είναι ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Δαφνίου, είναι άνθρωποι μέσα από άλλους εξωραϊστικούς συλλόγους.
Θα τους στηρίξουμε όπου συμφωνούμε και δεν ζητάμε τίποτα.
Θα είμαστε δίπλα ή και ένα βήμα μπροστά στη μελέτη και τη δράση και ένα βήμα πίσω στην προβολή και το μερίδιο της επιτυχίας.
Το κάνουμε τόσα χρόνια και δεν θα σταματήσουμε τώρα.
Δημήτρης Βίτσας
Από την ομιλία της 11ης Φεβρουαρίου 2009 για τα Θέματα της Πόλης μας.
.. επιστροφή στην ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Παρόμοια Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Back to top button