Του
Ηλία Χ.Σελέκου
*

Ο 21ος αιώνας βρήκε τον κόσμο να πνίγεται από
ακραία καιρικά και όχι μόνο φαινόμενα.
Αυτό δεν έγινε ξαφνικά, προϋπήρχε η
αιτία και δεν ήταν άλλη από την αστική
και βιομηχανική ρύπανση στις μεγαλουπόλεις του πλανήτη.
Η αλόγιστη και
αέναη κατανάλωση του πετρελαίου, είτε
σαν οικιακή θέρμανση είτε σαν καύσιμο
κίνησης των παγκόσμιων μεταφορών, δημιούργησε συνθήκες
αιθαλομίχλης, τοξικών αερίων και απόλυτο
χάος στις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου…
Είναι καιρός να αλλάξει
αυτό το “μείγμα” και η συνήθεια αστικής
μετακίνησης με οχήματα που καταναλώνουν
πετρέλαιο και βενζίνη. Οι νέες ανερχόμενες
τεχνολογίες στον τομέα των παντός τύπου
μεταφορών, έχουν αρχίσει να συνεισφέρουν
έστω και αδρά τα πρώτα “στίγματα” βιώσιμης και οικολογικής μετακίνησης
στις πόλεις, τουλάχιστον σε αυτές που
η πολιτεία έχει θεσπίσει αυστηρά όρια
και προδιαγραφές, αλλά κυρίως και δράσεις
και κίνητρα προς τους πολίτες της κοκ.
Επίσης οι οι επιστημονικές
ημερίδες και συμπόσια ανά τον κόσμο,
τείνουν να ευαισθητοποιούν ολοένα και
περισσότερο τις κυβερνήσεις όλου του
κόσμου, αφού οι τελευταίες πληρώνουν
βαθύτατα το κόστος είτε των φυσικών
καταστροφών είτε το σύστημα υγείας των
κατοίκων τους κοκ.

Είναι επιβεβλημένο
πλέον από τις υπάρχουσες συνθήκες η πολιτεία και η βιομηχανία να
προσαρμοστούν και να συνεργαστούν, ώστε
η μετακίνηση, κυρίως στις πόλεις, να γίνει
ένας νέος οικολογικός θεσμός, αλλά και
ένας τρόπος ζωής των κατοίκων,
ώστε οι τελευταίοι να έχουν πρόσβαση
σε μεταφορικά μέσα που δεν ρυπαίνουν
το περιβάλλον, αλλά και να είναι κοινόχρηστα
κατά το δυνατόν.
Η Διεθνής
Συνάντηση Challenge Bidendum
2014 της Michelin
στην πόλη Τσενγκτού
της Κίνας την
χρονιά που μας πέρασε, έδωσε το στίγμα
της βιώσιμης μελλοντικής κινητικότητας
μέχρι το 2050
εκδίδοντας δια μέσω μίας Ιδρυτικής
Διακήρυξης την “Πράσινη
Βίβλο” 
– “Green
Paper”
 την οποία με
ενδελέχεια συνέταξαν επιστήμονες, συγκοινωνιολόγοι, καθηγητές, τεχνοκράτες
κτλ.
Η φιλοσοφία δε
της Πράσινης αυτής Βίβλου επικεντρώθηκε
σε μία στρατηγική των 4R:
Reduce, Reuse, Recycle, Renewable.
 1. Mειώνω: τις
  ποσότητες πρώτων υλών.
 2. Επαναχρησιμοποιώ:
  προϊόντα που αντέχουν και επισκευάζονται.
 3. Ανακυκλώνω:
  με προϊόντα πού μπορούν πλήρως να
  ανακυκλωθούν
  και
 4. Ανανεώσιμο:
  που σημαίνει ότι μεγάλο μέρος των πρώτων
  υλών στηρίζεται σε ανανεώσιμες πηγές.


*O Hλίας
Χ. Σελέκος
είναι Σχεδιαστικός
Σύμβουλος στον τομέα των Μεταφορών,
Ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού
Ινστιτούτου
Ηλεκτροκίνητων
Οχημάτων (
ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.)