ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζόμενων Δήμου Χαϊδαρίου για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Χαϊδαρίου συναντήθηκε με το προσωπικό των Βρεφονηπιακών Σταθμών, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που άπτονται της λειτουργίας των δομών.

Το πρώτο ζήτημα που τέθηκε ήταν η μη τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Σταθμών ο οποίος δεν συνάδει με τις υπάρχουσες άδειες λειτουργίας αναφορικά με τον αριθμό παιδιών ανά τμήμα και την αναλογία παιδαγωγών-παιδιών. Η κατάσταση που μας μεταφέρθηκε ήταν απογοητευτική με κυρίαρχη την ανησυχία των παιδαγωγών για την ασφάλεια των παιδιών.

Ως Σύλλογος ζητάμε την άμεση πρόσληψη του απαραίτητου για την εύρυθμη λειτουργία των Σταθμών προσωπικού και την τήρηση των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό Λειτουργίας αναλογιών, οι οποίες είναι:

  • για τα μεν βρεφικά τμήματα έως 12 βρέφη με 2 παιδαγωγούς και 1 βοηθό
  • για τα δε προνηπιακά έως 25 προνήπια με 1 παιδαγωγό και 1 βοηθό

έτσι ώστε να κατοχυρωθούν, κατά πρώτον, η ασφάλεια των παιδιών και η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και κατά δεύτερον, να αποφευχθεί η επαγγελματική εξουθένωση του προσωπικού.

Αναφέρθηκε επίσης η μεγάλη ζήτηση από πλευράς των γονέων για ύπνο και στο σημείο αυτό διαπιστώθηκε ότι τόσο στον Κανονισμό Λειτουργίας, όσο και στις ισχύουσες έως σήμερα άδειες λειτουργίας των σταθμών δε διευκρινίζεται το ποσοστό των παιδιών που μπορούν να κοιμούνται σε κάθε σταθμό. Γι’ αυτό το λόγο, εισηγούμαστε τόσο την επανεξέταση των αδειών λειτουργίας, όσο και την τροποποίηση με προσθήκη του ποσοστού των παιδιών που μπορούν να εξυπηρετηθούν.

Αιτούμαστε, επίσης, να τροποποιηθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας σχετικά με τη διευκόλυνση παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο μαθησιακό περιβάλλον με την διευκρίνηση πόσα παιδιά μπορεί να δεχτεί κάθε Σταθμός με την προϋπόθεση παράλληλης στήριξης.

Ταυτόχρονα με το μείζον ζήτημα της έλλειψης προσωπικού και της αναλογίας παιδαγωγών-παιδιών, απαιτούμε:

  • Σύγχρονα μαγειρεία σύμφωνα με τις προδιαγραφές HACCP
  • Επαρκή και ποιοτικά είδη καθαριότητας (από απολυμαντικά και απορρυπαντικά μέχρι μωρομάντηλα)
  • Τάξεις βαμμένες και ευπρεπείς, εξοπλισμένες με κατάλληλα έπιπλα, παιχνίδια και είδη χειροτεχνίας, τα οποία τις περισσότερες φορές αγοράζουν με δικά τους έξοδα οι ίδιοι οι παιδαγωγοί
  • Επισκευασμένες και συντηρημένες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις
  • Αυλές ασφαλείς και κατάλληλες για τις μικρές ηλικίες που φιλοξενούμε εξοπλισμένες με παιχνίδια εξωτερικού χώρου

Ως Σύλλογος οφείλουμε να σταθούμε στο πλευρό των συναδέλφων μας και θα το κάνουμε με όποιο κόστος ώστε να διασφαλιστούν τα αυτονόητα, δεδομένου ότι δε θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου, καθώς οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ μέσω της ΕΕΤΑΑ.

Αφουγκραζόμενοι τις ανησυχίες των συναδέλφων, απευθυνθήκαμε στο Νομικό μας Σύμβουλο και θέλουμε να καταστήσουμε σαφές, ότι σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί αρχικά το αίτημα για πρόσληψη προσωπικού και σε δεύτερο χρόνο τα λοιπά αιτήματα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα απευθυνθούμε τόσο στην ΕΕΤΑΑ όσο και σε οποιαδήποτε Διοικητική ή Δικαστική Αρχή.

Ανεξαρτήτου αποτελέσματος, θα ενημερωθούν όλοι οι γονείς τόσο για την κατάσταση που επικρατεί όσο και για τους προβληματισμούς μας για την ασφαλή φιλοξενία των παιδιών κατανοώντας, ταυτόχρονα, τα προβλήματα κάθε οικογένειας.

Σας θέλουμε όλους δίπλα μας αρωγούς στην προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button