ΑΠΟΨΕΙΣΑΡΘΡΑΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

Οι αλλαγές στις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ακινήτων

Σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων έφερε ο Ν.4446/2016 και ο 4472/2017. Οι νόμος έρχεται να αντιμετωπίσει ζητήματα που αφορούν την βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας π.χ. Airbnb.

γράφει ο Μιχάλης Αργυρούδης, Οικονομικός Σύμβουλος – Λογιστής Α’ Τάξης, i[email protected]

Για να γίνει κατανοητός ο νόμος, ο οποίος έχει άμεση ισχύ δίδονται μία σειρά από ορισμοί:

 1. Για το σκοπό του νόμου ως ακίνητο νοείται: α) το διαμέρισμα, β) η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος.
 2. Ως οικονομία του διαμοιρασμού ορίζεται κάθε μοντέλο όπου κυρίως οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες.
 3. Ως ψηφιακές πλατφόρμες ορίζονται οι ηλεκτρονικές, διμερείς ή πολυμερείς αγορές όπου δύο ή περισσότερες ομάδες χρηστών επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με τη μεσολάβηση του διαχειριστή της πλατφόρμας προκειμένου να διευκολυνθεί μία συναλλαγή μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου νόμου επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, εφόσον σωρευτικά ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο, εγγεγραμμένος στο «Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων» που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. O αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων υποχρεωτικά συνοδεύει την ανάρτηση σε ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.
 2. Το ακίνητο έχει εμβαδό τουλάχιστον εννέα (9) τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό και θέρμανση.
 3. Το ακίνητο έχει λάβει όλες τις νόμιμες οικοδομικές άδειες.
 4. Τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και τουρισμού μπορεί να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνιες μισθώσεις ως εξής:

 1. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των 2 ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου εισοδήματος.
 2. Η μίσθωση εκάστου ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων η μίσθωση εκάστου ακινήτου δεν υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου, των ενενήντα (90) και εξήντα (60) ημερών αντίστοιχα, επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει προς εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος περί οικονομίας διαμοιρασμού, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων του νόμου επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Οι μισθώσεις, που δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, είναι νόμιμες, μόνον εφόσον αφορούν σε τουριστικά καταλύματα οιασδήποτε λειτουργικής μορφής, εφοδιασμένα με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

Το εισόδημα που αποκτάται σύμφωνα με το πλαίσιο του νόμου:

 1. θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους συντελεστές φόρου για το εισόδημα από ενοίκια:

0-12.000               15%

12.001-35.000     35%

35.001 και άνω    45%

 1. Η μίσθωση ακινήτου στα πλαίσια του νόμου απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

 

Παρόμοια Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button