Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 18 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα ανακοίνωσε ο Δήμος Χαϊδαρίου.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για 12 οδηγούς και 6 εργάτες/εργάτριες καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων / αποκομιδή Απορριμμάτων).

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Πιο αναλυτικά η προκήρυξη ΕΔΩ.